Marianne Solberg
KLAR: FO-nestleder Marianne Solberg er klar til å forhandling

FO har nærmere 2 500 medlemmer i staten og forhandler som en del av LO Stat. Kl. 10 mandag morgen leverte LO Stat sine krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i årets lønnsoppgjør. Statsoppgjøret gjelder deg som er FO-medlem og jobber i staten. De største virksomhetene som er omfattet er Bufetat, Nav og kriminalomsorgen.  

Partene har frist til midnatt 30. april til å bli enige. Les mer om frister nederst i saken.  

Krever reallønnsvekst 

Frontfaget, som består av konkurranseutsatt industri, forhandler først i lønnsoppgjøret. Resultatet fra frontfagsforhandlingene legger rammen for resten av oppgjørene. Frontfaget fikk i år en lønnsvekst på 2,7 prosent. Prisstigningen i samfunnet er derimot forventet å bli 2,8 prosent.  

– Vi vil sikre kjøpekraften til medlemmene våre. Vi krever at medlemmene våre skal få reallønnsvekst. Rammen må derfor økes, sier FO-leder Marianne Solberg, som leder forhandlingene på vegne av FO og representerer forbundet i LO Stats forhandlingsutvalg.  

LES MER: LO Stat krever reallønnsvekst og uttelling for lavlønte

Etter fjorårets oppgjør ble de ansatte i staten hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med industrien. 

– Statsansatte fikk 1,8 prosent høyere lønn i fjor, mens industrien fikk godt over rammen. Denne mindrelønnsutviklingen skal vi snu. Spesielt med tanke på innsatsen til ansatte i offentlig sektor det siste året, sier Solberg.  

Krever likelønnsprofil 

Fjorårets lønnsoppgjør resulterte i at lønnsforskjellen mellom statsansatte kvinner og menn sto stille på 89.8 prosent. FO mener kampen for likelønn går for langsomt. Gjennom LO Stat krever FO at statsoppgjøret for 2021 bidrar til å øke lønnen for lavtlønte og utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. 

–  Nå er det på høy tid at regjeringen gjør festtalene sine om til handling. Mange statstilsatte har opplevd reallønnsnedgang de siste årene, og forskjellen mellom de høyest lønte og de lavest lønn har økt. Det er ikke mer ulikhet vi trenger, sier Egil André Aas, leder i LO Stat 

LO Stat mener at en fordelingsprofil som ivaretar alle medlemmer sikres best ved å gi sentrale kronetillegg med en ansvarlig sosial profil. 

– Det er på den måten vi får bukt med ulikhet i tariffoppgjørene. Det er slik vi sikrer et løft for alle og en rettferdig likelønnsprofil, sier Aas. 

Slik foregår oppgjøret i staten 

I lønnsforhandlinger i staten forhandler FO sammen med 17 andre LO-forbund som en del av LO Stat med til sammen nærmere 100 000 medlemmer. Slik får FO mer tyngde bak kravene når partene forhandler lønn. 

FOrhandlingsutvalget
FO-nestleder Marianne Solberg deltar aktivt i LO Stats forhandlingsdelegasjon. Hun rådfører seg med et eget forhandlingsutvalg av FO-tillitsvalgte fra hele landet og to rådgivere fra forbundskontoret. Sammen sørger de for at å ivareta interessene til FO-medlemmene. 

Partene har frist for å bli enige til midnatt 30. april. Finner de ikke en løsning, går oppgjøret til mekling. Frist for enighet hos Riksmekleren er midnatt 26. mai. Dersom meklingen ikke fører til enighet, kan oppgjøret ende med streik. 

Jobber du i staten og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff