FORNØYD: FO-nestleder Marianne Solberg er fornøyd med et historisk godt lønnsoppgjør i staten.
FORNØYD: FO-nestleder Marianne Solberg er fornøyd med et historisk godt lønnsoppgjør i staten.

Dette resultatet gjelder deg som jobber i staten. Jobber du i et helseforetak eller en annen virksomhet som er organisert i Spekter, er du du omfattet av Spekter-oppgjøret.

Torsdag startet lønnsforhandlingene for statsansatte. Dagen etter, to hele dager før fristen, kom partene til enighet ved at LO Stat, som FO er en del av, fikk gjennomslag for alle de viktigste kravene sine. 

– Jeg kan ikke si annet enn at dette er et historisk godt lønnsoppgjør for statsansatte! Vi har fått gjennomslag for det som var viktigst for oss, sier Marianne Solberg, som deltok i forhandlingsdelegasjonen til LO Stat og forhandlet på vegne av FOs 2 600 medlemmer i staten.

SE MER I FONTENE: 31.000 mer til alle i staten: – Et historisk høyt kronetillegg

Et flatt kronetillegg gir et solid løft for de som tjener minst, samtidig som beløpet er stort nok til at det er betydelig også for FO-gruppene, mener Solberg.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

FOs viktigste krav inn i forhandlingene var økt kjøpekraft for medlemmene i staten, og at tilleggene skulle bidra til likelønn og motvirke lavlønn. Alt dette fikk LO Stat gjennomslag for i forhandlingene.

Når vi står flere sammen, får vi flere gjennomslag

Bli med i FO

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LES MER HOS LO STAT: LO Stat har løftet hele laget - historisk godt oppgjør i staten

Lønnsoppgjøret blir omtalt som historisk på grunn av det høye kronetillegget.

Statsansatte får minst 31 000 kroner ekstra i året

En liten andel av oppgjøret, 15 prosent, går til en lokal pott som skal fordeles senere i lokale oppgjør. Det er mulig at FOs medlemmer vil få enda mer i lønnsvekst etter at denne potten er fordelt.

SJEKK DATOENE: I tariffkalenderen ser du når vi forhandler lønna di!

– Alle medlemmene våre er sikret minst 31 000 kroner mer i år. Vi har fått en historisk likelønnsprofil og en innretning som gjør at alle får mer å rutte med. Dette viser at vi kan få til oppgjør som både er solidariske og bra for alle, sier FO-nestlederen fornøyd.

HISTORISK OPPGJØR: FOs medlemmer kommer godt ut av årets lønnsoppgjør i statlig sektor.

Resultatet i mellomoppgjøret ble også bra med tanke på likelønn. Likelønnseffekten i år er på 0,114 prosent, og betydelig bedre enn året før, som ble omtalt som historisk. 

Dette ble partene enige om i forhandlingene:

  • Alle statsansatte er sikret et kronetillegg på kr. 31 000, noe som er historisk høyt for statsoppgjøret.
  • Rammen for statsoppgjøret er i tråd med rammene av frontfaget på 5,2 prosent.
  • 85 prosent av rammen blir fordelt som sentrale tillegg. Det vil si at det fremdeles skal fordeles lokalt om de resterende 15 prosentene av lønnsrammen.
  • Tilleggene gir en likelønnsprofil på 0,114 prosent. Oppgjøret i 2022 fikk også historisk likelønnseffekt.
  • Lønnsøkningen har virkning fra og med 1. mai 2023. 

SE HELE AVTALEN: Enighetsprotokoll for statsoppgjøret 2023 (PDF, 454KB)
SE DEN NY TABELL: Ny lønnstabell for statsansatte fra 1. mai 2023 (PDF, 410KB)

I mellomoppgjør sendes ikke resultatet til uravstemning. Nå fortsetter statsoppgjøret gjennom lokale forhandlinger om den resterende lønnspotten.

Bli medlem i FO 

Solberg understreker at fagorganisering er viktig for å sikre seg en rettferdig andel av den lokale potten.

Har du spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.