Kirke

Disse forhandlingene gjelder deg som jobber innenfor tariffområdet til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) og ansatte i fellesrådene og Den norske kirke.

I forhandlinger med KA forhandler FO sammen med Fagforbundet og Creo. LO-forbundene krevde en lavlønnsprofl på årets lønnstillegg. 

– Det mener vi at vi har fått til. Vi har fått en god sosial profil i dette oppgjøret. De lavest lønte i fellesråd og menighetsråd har fått et solid løft, sier Kai Nygård, forhandlingsleder for LO-forbundene.

Tallene fra Den norske kirke, fellesråd og meninghetsråd er ikke direkte sammenliknbare, men regnet i prosent kommer de lavest lønte best ut.

– Det var målet, og det har vi oppnådd, sier Nygård.

Sjekk den nye lønna for kirkelig ansatte

Ansatte i KA-området får et lønnsoppgjør i tråd med offentlig ansatte, og høyere enn frontfagsrammen på 5,2 prosent.

– Vi er fornøyde med å oppnå en ramme på nivå med offentlig sektor i stort, sier Nygård. I et mellomoppgjør, som i år, blir det kun forhandlet om lønnstillegg. 

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023

Her er de viktigste tallene:

  • I fellesråd og menighetsråd gis tillegg på mellom kr. 23 800 og kr. 38 000.
  • I rettssubjektet den norske kirke gis et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikke er lavere enn kr 37 500.
  • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn. 

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

LES MER: Tilbud 4 Vedlegg til protokoll. (PDF, 128KB)

Har du spørsmål om årets mellomoppgjør? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.