Denne uken behandler Rikslønnsnemnda vårens streik i helseforetakene
AVKLARING: Tirsdag november møtes Rikslønnsnemnda for å ta stilling til lønn og pensjon for FOs medlemmer i sykehussektoren.


Denne uken skal Rikslønnsnemnda ta stilling til en rekke spørsmål etter at den lovlige streiken i helseforetakene ble stoppet av regjeringen ved hjelp av tvungen lønnsnemnd 23. juni i år.

Dermed ligger det an til at medlemmene endelig skal få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag. LO krever virkningspunkt fra 1. august.

Bakgrunnen for streiken var først og fremst kravet fra LO-stat og YS om pensjon fra første krone. De to arbeidstakerorganisasjonene gikk til streik for å sikre dette kravet. Fra LO-stat var forbundene Fagforbundet, FO, EL og IT-forbundet og Creo berørt av streiken.

Les alt om streiken her: fo.no/streik

– Det er mange deltidsansatte som ikke får opptjening av tjenestepensjon siden de har for lav stillingsprosent i helseforetakene. Dette mener vi er blodig urettferdig, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

Les også: LO-topper anklager Hauglie for brudd på Grunnloven
 

Streik i FO Oslo
STREIK: Her møter nestleder i FO, Marianne Solberg, streikende i FO Oslo under vårens lønnsoppgjør.Ikke grunnlag for å stoppe streiken

Streikeretten er grunnlovfestet. Derfor må regjeringen ha svært tungtveiende grunner for å gripe inn i en streik. En ubegrunnet inngripen i streikeretten er derfor grunnlovsstridig.

– Det var ikke grunnlag for å stoppe den lovlige konflikten mellom Spekter og LOs forbundene ved hjelp av tvungen lønnsnemnd. Derfor var regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i denne streiken rett og slett i strid med Grunnloven, sier Solberg.

Regjeringens begrunnelse for å stoppe streiken var at «Den aktuelle situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det oppstår fare for liv og helse som følge av streiken..»

– Vi mener at uttaket var svært forsiktig og at det aldri var fare for liv og helse, men uansett burde en slik vurdering aldri ha omfattet LOs medlemmer, da LO ikke hadde varslet ytterligere uttak ved Sykehuset Østfold HF, avslutter Solberg.

Dette er dokumentert og det vil bli behandlet av rikslønnsnemnda. Derfor er Arbeids- og sosialministeren stevnet som vitne når rikslønnsnemnda skal behandle saken.