LOKALE FORHANDLINGER: Du har nå sjansen til å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger i staten.
LOKALE FORHANDLINGER: Du har nå sjansen til å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger i staten.


I årets mellomoppgjør i staten ble det avtalt at ca. 40 % av potten skulle forhandles lokalt i de enkelte statlige virksomheter. Dette utgjør om lag 1,24 % i gjennomsnittlig lønnsøkning, som kommer i tillegg til det du fikk i det sentrale oppgjøret i vår. Men om du faktisk får uttelling i høst avhenger av om FO får gjennomslag for ditt krav i de lokale forhandlingene.
 

Slik går du fram

Et godt resultat begynner med et godt begrunnet kravskjema. Alle statlige virksomheter har en personalpolitikk. Mange har også et lønnspolitisk dokument hvor partene på forhånd har blitt enige om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for vurderingene av hvordan man skal prioriterer i fordelingen av den lokale potten. Før forhandlingene starter har partene dessuten et forberedende møte, hvor prinsipper for prioriteringer som regel er på agendaen og blir referatført.

Før du fyller ut kravskjemaet er det lurt å lese disse dokumentene. De er styrende for arbeidsgivers prioriteringer i oppgjøret, så man får best gjennomslag for krav som begrunnes med kriterier som er beskrevet der. Velg maks 4-5 argumenter du mener du scorer godt på, og skriv kort og konsist om hvorfor du passer inn i kriteriene. Om du kan vise til konkrete oppgaver du har gjort og løst på en god måte, er det også fint. Hvis du med din utdanning og erfaring tjener lavere enn arbeidstakere i f.eks. kommunal sektor eller i andre statlige etater som har samme utdanning/erfaring kan du også trekke frem dette.


Send kravet til din lokale tillitsvalgt

Kravskjemaet sender du til din tillitsvalgt. De kan også fortelle deg mer om prosessen og tidsplanen, som er forskjellig fra virksomhet til virksomhet.

De lokale forhandlingene skal være ferdig innen 1. november, men det er mulig å søke om utsettelse.

Les også: lønnsoppgjøret i staten er klart
 

FO skolerer tillitsvalgte

FO er opptatt av å skolere de tillitsvalgte i forhandlingssystemet. I år holdes FOs eget forhandlingskurs 16. til 18. september på Farris bad. Det er fortsatt noen ledige plasser. Her vil tillitsvalgte og medlemmer samles for å få en oversikt over de formelle reglene, men også praktisk øvelse i et rollespill som simulerer forhandlinger i en fiktiv statlig virksomhet.

Vil du lære mer om lønnsforhandlinger i staten? Meld deg på kurset her.

 

Lokale forhandlinger i Staten
ANSVAR FOR STATEN: Det er Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen og rådgiver Haavard Ostermann som representerer FO i lønnsoppgjøret i Staten.I staten har FO ca. 2300 medlemmer, flest i Bufetat hvor ca. 1500 av våre medlemmer jobber. I kriminalomsorgen har vi omtrent 175 medlemmer, og omtrent 200 i både NAV og i høyskole-/universitetssektoren, litt over 100 hos fylkesmennene. Resten er organisert i 14 ulike statlige virksomheter.