Det er Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundets medlemmer som er tatt ut i første uttak.
MULIG STREIK: Det er Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundets medlemmer som er tatt ut i første uttak.

 


Dersom riksmekleren ikke lykkes vil det være streik ved fem sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29.05.19. Da vil i så fall FO ta ut 16 medlemmer i streik ved Oslo Universitetssykehus HF og 5 medlemmer ved St. Olavs Hospital HF. De det gjelder har fått direkte beskjed fra FO lokalt. Dette er omfanget av første uttak.

Meklingen starter mandag 27. mai, med frist ved midnatt 28.mai. 

 

Pensjon fra første krone

Sentralt i konflikten er et krav om at deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

– Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Vi ønsker en løsning der alle ansatte, uavhengig av stillingsstørrelse, meldes inn i denne ordningen, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.'

Marianne Solberg

PENSJON TIL ALLE: Nestleder i FO, Marianne Solberg, sier kravet om at alle arbeidstakere skal tjene pensjon er ufravikelig.


Hun legger til at dette spesielt vil ivareta unge kvinner. I tillegg til pensjonskravet skal det også forhandles om lønn i meklingen. Forhandlingene gjelder våre medlemmer ansatt i et helseforetak (Spekter helse område 10).

Les alt om lønnsoppgjøret 2019

Fire grunner til mulig streik

Det er fire hovedgrunner til at forhandlingene brøt sammen. 
• Vi krever pensjon fra første krone
• 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn
• Får ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og til etterlatte ved død
• De lokale sykehusdirektørene må nå ta vare på sine ansatte. De må se at dette dreier seg om småpenger, men betyr svært mye for de ansatte det gjelder. 

Les også: Dette må du vite om pensjon

 

Gjelder FO og Fagforbundets medlemmer

Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av stillingene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon.

Fagforbundet og FO varsler 22.05.19 plassfratredelse (fase1) på 282 og 21 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 29.05.19. De stillinger som er omfattet vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2% av LO forbundenes medlemmer.  

Dette er hele det varslede streikeuttaket: 
Helseforetak                                                   Fagforbundet                   FO 
Oslo Universitetssykehus HF                     103 medlemmer              16 medlemmer
St. Olavs Hospital HF                                        46 medlemmer                5 medlemmer
Helse Bergen HF                                             71 medlemmer
Sørlandet sykehus HF
Kristiansand                                                      62 medlemmer


Les også: Derfor ble det brudd i Spekter helse