Mimmi Kvisik med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
SATSER PÅ LIKELØNN: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har lyttet til FO-leder Mimmi Kvisvik om likelønn.


Hans-Christian Gabrielsen henvendte seg flere ganger til FO-leder Mimmi Kvisvik under sin innledningstale til representantskapet. Han løftet dermed fram likelønn som et satsningsområde for årets lønnsoppgjør.

‒ Vi skal kjempe for bedre utjevning av lønna mellom kvinner og menn. Du har helt rett, Mimmi. Utviklingen går altfor tregt, sa han til et fullsatt Oslo kongressenter.

Omlag 80 % av FOs medlemmer er kvinner. Likelønn har derfor vært et satsningsområde for FO i mange år.

LES MER:  Økt kjøpekraft og likelønn: Her er LOs krav i lønnsoppgjøret
 

FO markerte seg

Hele FOs politisk ledelse var til stede under representantskapet og Mimmi Kvisvik tok tidlig til talerstolen.

‒ Vi trenger flere tiltak i arbeidslivet for å nærme oss likelønn. Tilstrekkelig bemanning, kompetanseutvikling og å fremme heltid vil bidra til å løfte kvinneyrkene, sa hun.

Mimmi Kvisvik taler på LOs representantskap
KREVER LIKERE LØNN: FO vil ha flere tiltak i arbeidslivet for likere lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn.
 

Les også LO-lederen tale:  De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen
 

FO har bestilt likelønnsrapport

Forbundslederen sa også at FO har bedt CORE ved Institutt for samfunnsforskning ved UiO om å utarbeide en likelønnsrapport. Målet med rapporten er å gi både FO og LO et bedre kunnskapsgrunnlag for kommende likelønnsstrategier.

Det var LO-leder Gabrielsen fornøyd med.

‒ Den rapporten skal vi følge nøye med på, sa han avslutningsvis.

LES OGSÅ: Her er LOs tariffpolitisk uttalelse for mellomoppgjøret 2019
 

FOs politiske ledelse deltok på LOs representantskap.
FULLTALLIG LEDELSE: Kathrine Haugland Martinsen, Christian Wiik Kynsveen, Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Ingunn Strand Johansen, Marit Selfors Isaksen og Hilde Slotnes.


Enighet om gangen i mellomoppgjøret

Med dagens vedtak i LO er alle forbundene enige i kravene som skal løftes inn i forhandlingene med arbeidsgiversiden.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Et mellomoppgjør er mindre omfattende enn et hovedoppgjør. Det betyr at man i realiteten kun forhandler om lønn, mens man i hovedoppgjør forhandler om både lønn og andre arbeidsforhold, som for eksempel arbeidstid, pensjon eller stillingskoder. 

Mellomoppgjøret starter for alvor 13-14. mars når Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler om frontfaget, med frist for enighet 1. april. Frontfagsmodellen er styrende for lønnsoppgjør i Norge og danner grunnlaget for lønnsøkningen norske arbeidere kan vente seg.

Les mer om frontfagsmodellen her.