TIL MEKLING: Forhandlingene i to av virksomhetene i Spekter område 12 går nå til mekling.
TIL MEKLING: Forhandlingene i to av virksomhetene i Spekter område 12 går nå til mekling.


Mandag 3.juni ble det ført fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter for område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst.

Etter at det har blitt gjennomført lokale forhandlinger i dette området, gjensto tre virksomheter hvor man ikke hadde klart å oppnå enighet. Dette gjaldt virksomhetene LHL, Norlandia PreSchool og Unicare BAB. Det var tillitsvalgte fra virksomhetene, fylkessekretær i FO Oslo Kim Helene Olsen og rådgiver i FO Sissel Hallem som deltok i forhandlingene for FO.

I forhandlingene ble det oppnådd enighet med LHL, hvor alle ansatte nå får et generelt tillegg på kr. 11 000,- samtidig som minstelønnssatsene i lønnstabellen økes tilsvarende. 

For de andre to virksomhetene ble det brudd, og disse går derfor til mekling.

Uenigheten dreier seg om både størrelsen på den økonomiske rammen og innretning på lønnstilleggene.

Dato for mekling blir 2. september.

Les også hos LO Stat: Løsning i LHL , Unicare BAB og Norlandis Barnehagene til mekling

Du kan lese protokollen fra forhandlingene her (PDF, 51KB).