AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Det er en rekke vilkår som ligger til grunn for å kunne ha rett på AAP.

Du kan få mer informasjon om AAP hos NAV.

Uførhet vil si at du har nedsatt arbeids- eller ervervsevne som følge av sykdom, ulykke eller medfødt skade. Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Du finner mer informasjon om uføretrygd her