Det første du bør gjøre om du blir utsatt for en skade på jobb er å melde fra til nærmeste leder. Leder skal registrere skaden. Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid blir registrert. Dette registeret skal være tilgjengelig for verneombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 5–1).

For at registeret skal være nyttig, må registrering av en skade inneholde:

  • opplysninger om når skaden inntraff
  • opplysninger om hvilket arbeid som ble utført da skaden inntraff
  • en beskrivelse av hendelsesforløpet
  • antatte årsaker til hendelsen som førte til skaden
  • en beskrivelse av skaden

 

Du bør også oppsøke lege med en gang når du har blitt skadet. Sjansene for å bli helt skadefri er størst dersom du gjør de riktige tingene fra starten av. Vær nøye med at skader og symptomer blir nedtegnet i journalen hos lege.

Pass også på at arbeidsgiver fyller ut melding om yrkesskade eller yrkessykdom og sender inn til NAV. Dette er det viktig blir gjort innen et år etter skaden skjedde. Vær oppmerksom på at ansvaret for dette er delt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Du finner mer informasjon om yrkesskader på Arbeidstilsynets hjemmesider:

Her kan du melde yrkesskade

Her kan du lese om yrkesskadeforsikring