Netthets er trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett, for eksempel på egne nettsider eller i sosiale medier som Facebook. Blir du utsatt for netthets på bakgrunn av jobben din, ligger det et stort ansvar hos arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta deg som ansatt, selv når dette skjer på fritiden. Virksomheten du arbeider i bør ha klare avvikshåndteringssystemer og rutiner for situasjoner der ansatte blir utsatt for netthets. Arbeidsgiver må legge til rette for at netthets blir diskutert i personalgruppa. Dette vil bidra til felles forståelse, og gjøre det lettere å håndtere når det oppstår.

Hva gjør jeg?

  • Ta først kontakt med nærmeste leder for å fortelle om hva du er blitt utsatt for
  • Vær tydelig på behov du har for hjelp og støtte

 

Du kan lese mer om netthets her (Link til Veileder om netthets)