Når det oppstår en konflikt på jobben har arbeidsgiver et hovedansvar for å søke å skape arbeidsforhold hvor negative konflikter i minst mulig grad får grobunn (AML §§ 4-1 nr. 1 og nr. 2).

Arbeidstakers ansvar er å medvirke til å forebygge arbeidsforhold som ellers kan bidra til at negative konflikter kan oppstå (AML § 2-3 nr. 1).

Verneombudet skal videre tas med ved planlegging og gjennomføringen av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Om du opplever å komme i en konflikt med en kollega på arbeidsplassen ta kontakt med din leder. Kommer du i en konflikt med din leder kan du snakke med din tillitsvalgt.

Du kan også søke bistand hos din fylkesavdeling.