Om du opplever vold og trusler på jobb er det viktig å huske på at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes mot vold og trusler. Arbeidsgivere skal forebygge vold og trusler på den samme systematiske måten som de forebygger andre risikoforhold på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid blir registrert.

Arbeidstakere må rapportere hendelser inn i avvikssystemet slik at arbeidsgiver får oversikt over omfang og type hendelser som de ansatte utsettes for. Det er viktig informasjon å ha når man skal jobbe forebyggende med vold og trusler.

Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid blir registrert. Dette registeret skal være tilgjengelig for verneombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 5–1).
For at registeret skal være nyttig, må registrering av en skade inneholde:

  • opplysninger om når skaden inntraff
  • opplysninger om hvilket arbeid som ble utført da skaden inntraff
  • en beskrivelse av hendelsesforløpet
  • antatte årsaker til hendelsen som førte til skaden
  • en beskrivelse av skaden

 

Ved alvorlig skade: Varsle Arbeidstilsynet og politiet

Du finner mer informasjon om vold og trussel i arbeidslivet her