Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. Folketrygdloven inneholder klare regler på når du kan benytte egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykmelding. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Hvis ikke dette vilkåret er oppfylt må du ha sykmelding fra første fraværsdag.

Sjekk ut med din leder om hva slags rutiner som gjelder for sykmelding på din arbeidsplass.

Plikt til tilrettelegging

Dersom du står i fare for å blir sykmeldt kan det være lurt å snakke med din nærmeste leder. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidshverdagen din slik at jobben blir håndterlig. Arbeidstaker har plikt til å medvirke til dette.

God dialog er viktig i denne fasen. Dersom det er vanskelig å snakke med nærmeste leder kan du kontakt din tillitvalgt.

Det er som regel best å stå i arbeid, selv om jobben er krevende. Snakk med legen, leder og/eller tillitsvalgte om det er mulig å jobbe gradert med tilrettelegging.