SKUFFET: Forhandlingsleder Marit Isaksen mener staten ikke har vist velvilje.
SKUFFET: Forhandlingsleder Marit Isaksen mener staten ikke har vist velvilje.

FOs hovedkrav inn i forhandlingene var økt kjøpekraft for alle medlemmer, mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og at hele lønnsøkningen skulle fordeles sentralt.  

– Våre viktigste krav i oppgjøret var at resultatet skulle bedre likelønnsutviklingen og at vi skulle oppnå én avtale i staten. Vi er skuffet over at staten ikke innfridde flere av våre krav, og at vi ikke kom i mål med forhandlingene, sier Marit Selfors Isaksen til Fontene.


LO Stat som forhandler på vegne av FO valgte i dag å bryte forhandlingene med staten.  
 
LES MER: Pressemelding fra LO Stat 
 
– Vi sto for langt fra hverandre, og da var det ikke noe poeng i å fortsette, sier leder i LO Stat Egil André Aas i pressemeldingen fra LO Stat.   

Staten ville ikke innfri kravet om et størst mulig sentralt tillegg som sikrer en rettferdig fordeling av lønna. Staten vil at en stor del av lønnsmassen fordeles lokalt, noe som gir mer ulikhet, står det i pressemeldingen. 

Samtidig roser LO-Stat lederen staten for å ha vist større forhandlingsvilje enn ved tidligere hovedoppgjør. Nå går likevel forhandlingene til riksmekleren. Også i fjor ble det brudd i statsoppgjøret.  
 
– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også, sier Aas.  

LES OGSÅ: Lønnsforhandlingene i staten er i gang 
LES KRAVENE: LO Stats krav 1 til hovedoppgjøret (PDF, 310KB) 
 
LO Stat forhandler for i overkant av 43 000 medlemmer i staten. 2600 av disse er FO-medlemmer. 

Dette lønnsoppgjøret gjelder deg som er FO medlem og ansatt i Staten eller statlig virksomhet. I år er det hovedoppgjør, der man forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår. 


Dette skjer fremover 

Nå skal partene møtes hos Riksmekleren. Oppstartsmøtet for meklingene er den 2. mai. Dersom de ikke blir enige innen midnatt 23. mai, kan medlemmer tas ut i streik allerede fra arbeidsdagens start 24 mai. De som blir tatt ut i streik, vil få beskjed om det. 

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2024 
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff 

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller avdelingen din.