LO

Tirsdag vedtok LO rammene for lønnsoppgjøret 2024 under representantskapsmøtet i Oslo. FOs forbundsledelse og Lisbeth Norshus fra FO Oslo var representert som delegater. LOs hovedkrav for årets hovedoppgjør er økt kjøpekraft hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres.

– Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

SE UTTALELSEN: LOs tariffpolitiske uttalelse - Hovedoppgjøret 2024 (PDF, 157KB)

De siste årene har stadig flere arbeidstakere fått mindre å rutte med, fordi prisene i samfunnet har økt mer enn lønnsveksten.

– Signalet fra LO i dag er at dette ikke går mer. Nå må vi greie å sikre økt kjøpekraft, sier FO-leder Marianne Solberg.

Marianne Solberg

Solberg er også glad for at likelønn blir ett av LOs prioriterte krav i lønnsoppgjøret.

– Jeg er skikkelig glad for at hele LO stiller seg bak kravet om likelønn. Det at vi som samlet lag sier at vi vil prioritere både lavlønn og likelønn, er veldig viktig for FOs medlemmer, og en anerkjennelse av kampen FO har kjempet gjennom mange år.

LES MER: LO krever økt kjøpekraft
SE OGSÅ: LOs krav: I år skal du få mer å rutte med

FO-lederen mener at det er viktig at LO tenker på alle, både de med fagbrev og de med universitetsutdanning.

Offentlig ansatte ble lønnsvinnerne i 2023

Sammenligner man lønnsøkningen mellom offentlig sektor og andre sektorer, kommer offentlig ansatte ut som lønnsvinnere i 2023. Mens industriarbeidere fikk en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5 prosent, fikk stats- og kommuneansatte henholdsvis 6,4 og 5,6 prosent, ifølge TBUs foreløpige rapport. Dette har flere forklaringer, mener FO-leder Marianne Solberg.

– Vi må se nøyere på tallene, men hvis du tar lønnsutviklingen i Forsvaret ut av staten, og lærerne ut av kommuneoppgjøret, så er ikke tallene så gode som det framstår, sier Marianne Solberg.

LES MER: Ansatte i offentlig sektor ble lønnsvinnerne

Representantskapsmøtet mener at lønnsveksten i staten tyder på at ulike avtaler gjør det vanskelig å ha kontroll på lønnsutviklingen. Marit Selfors Isaksen leder FOs profesjonsråd for vernepleiere og sier at hun har fått nok av avtalesplitten.

SE OGSÅ: FO-topp: – Staten har for dårlig kontroll på lønnsutviklinga

– Vi må bli enige om kun én avtale i staten. Staten har for dårlig kontroll på lønnsutviklinga slik systemet er nå, sa Isaksen under møtet.

Hun minnet også om at dette gjelder flere enn kun de statsansatte.

– Dette er ikke bare et anliggende for oss som organiserer i staten. Om flere sektorer og arbeidsgivere går samme vei, får vi store problemer. FO støtter den tariffpolitiske uttalelsen fullt ut, sa hun.

Hold deg oppdatert under hovedoppgjøret

LES ALT OM OPPGJØRET: Alt om FOs tarifforhandlinger i 2024
SE NÅR VI FORHANDLER: FOs tariffkalender – Sjekk når vi forhandler om lønnen din
ALT OM LØNN OG TARIFF: Få svar på vanlige spørsmål om lønns- og arbeidsforhold

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller FO-avdelingen din.