Hva er en FO-klubb?


FO-medlemmer som bor i samme by kan dermed godt tilhøre forskjellige klubber. Jobber man i et av helseforetakene tilhører man klubben der. Jobber man i BUF-etat tilhører man klubben der. De kommuneansatte har sin FO-klubb. Årsaken til at FO-klubbene er organisert etter hvilken arbeidsgiver man har, er at avtalene som regulerer forholdet på arbeidsplassen er forskjellige fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

På mindre steder kan det finnes en fellesklubb for alle FO-medlemmer. I denne fellesklubben kan man diskutere profesjonsspørsmål og faglige utfordringer – mens kontakten med de ulike arbeidsgiverne går via den som er tillitsvalgt for de respektive avtaleområdene.

Noen av FO-klubbene er store. En klubb i en bykommune som Bergen, Stavanger og Trondheim kan bestå av mange hundre medlemmer som jobber på ulike kontorer eller arbeidsplasser i kommunen. Felles for medlemmene er imidlertid at de har samme kommune som arbeidsgiver.

Noen av FO-klubbene er små. I en privat barnevernsinstitusjon er det kanskje bare 4-5 medlemmer i klubben. I en liten kommune er det kanskje bare 3-4 FOere i fellesklubben. Hverdagen til en tillitsvalgt i FO-klubben kan derfor variere fra sted til sted.

Felles for alle klubbtillitsvalgte er imidlertid at de er valgt for å representere sine FO-kolleger overfor arbeidsgiver.