KOMPETANSELØFT: Tre FO-tillitsvalgte styrker nå sine kunnskaper inn i rollen som tillitsvalgt.
KOMPETANSELØFT: Tre FO-tillitsvalgte styrker nå sine kunnskaper inn i rollen som tillitsvalgt. F.V: Lisbeth Norshus, Fylkessekretær i FO Oslo, Gry Elizabeth Juvelid, 2. nestleder FO Viken, Siv Iren Hansen, hovedtillitsvalgt Øvre Eiker kommune.

LO-skolen er et av toppskoleringstilbudene for tillitsvalgte gjennom LOs studieforbund AOF. Tilbudet er til for at tillitsvalgte skal få dekket sine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen.

Les mer om LO-skolen i AOF sin Toppskolerings-katalog med oversikt over kurs og utdanninger for deg som tillitsvalgt.
 
Utdanningen inneholder fem moduler, og ved å gjennomføre fire blir du tildelt den prestisjetunge LO-skolenålen. Den første av de fem modulene heter Arbeidsliv, og dekker temaene bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett. 

Det er den mest omfattende av de fem, og varer i tolv dager, fordelt på tre samlinger på et halvt år. Det er her vi møter de tre FO-tillitsvalgte; sosionom Lisbeth Norshus, vernepleier Gry Elizabeth Juvelid og sosionom Siv Iren Hansen. 

De går alle LO skolen for å styrke seg i vervet som tillitsvalgt. 

— Jeg ønsker både å bli bedre i vervet, og å få formalisert min kompetanse. Det er fem moduler man kan ta, men jeg prioriterer først og fremst Arbeidsliv for å lære mer om økonomi og arbeidsrett, sier Lisbeth Norshus. 

Hun er nylig valgt inn som fylkessekretær i FO Oslo, og var tidligere hovedtillitsvalgt i Oslo kommune. 

— Det at vi er tillitsvalgte fra så ulike forbund, og med det også sektorer og arbeidsbakgrunner, er veldig lærerikt. Det gjør at vi alle får en unik innsikt i de forskjellige utfordringene man som tillitsvalgt kan møte på. Jeg sitter igjen med en stor takknemlighet for å være i offentlig sektor, med så tydelige avtaler og rammeverk, sier hun. 

Gir trygghet i tillitsvervet

De er alle enige i at der grunnskoleringen for tillitsvalgte gir den nødvendige kunnskapen for å løse de grunnleggende oppgavene som tillitsvalgt, så gir LO-skolen dybdekompetanse som gjør dem i stand til å arbeide helhetlig og strategisk.

— Nå har vi fått en grundig innføring i bedriftsøkonomi i denne modulen, og jeg har lært at jeg som hovedtillitsvalgt i kommunen ikke skal slå meg til ro med å få fremlagt et budsjett. Jeg vil nå etterspørre regnskapet som ligger til grunn, gjerne flere år tilbake. Med det jeg har lært nå kan jeg for eksempel her finne rom til hele stillinger, og stille sterkere som tillitsvalgt, sier Siv Iren Hansen, hovedtillitsvalgt i Øvre Eiker Kommune. 

Hun har tidligere sittet i styret i FO Buskerud i to perioder. Nå ønsker hun å ta alle modulene på LO-skolen for å ta kunnskapen i bruk som hovedtillitsvalgt. 

Gry Elizabeth Juvelid ønsker også å gå alle modulene. Hun er 2. nestleder og profesjonsfaglig ansvarlig i FO Viken. 

— Dette er en skolering jeg vil anbefale til alle FO-tillitsvalgte. Det er ikke mange som har hørt om det tror jeg. Selv fikk jeg vite om det via via. Jeg er veldig glad for det nå. Skoleringen er både overordnet slik at man får et grundig helhetsbilde, men går også i dybden på en måte som vil bidra til å gjøre den tillitsvalgte tryggere i vervet sitt, sier hun. 

Hun støtter oppunder at foruten om at innholdet i kurset er lærerikt i seg selv, er det spesielt interessant å høre hvordan praksis er for de tillitsvalgte på de forskjellige arbeidsplassene rundt om i landet. 

Interessert i å bygge på din kompetanse? Sjekk ut oversikt over kommende toppskolerings-kurs på AOF sine sider her