Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver?


Eksempler på dette kan være:

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til.
  • Gi uttalelser ved ansettelser eller delta i ansettelsesutvalg der dette er aktuelt.
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen.
  • Forhandle om lønn og andre forhold.
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker.
  • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtale og andre aktuelle avtaler.

Overfor medlemmene:

  • Spre relevant informasjon til medlemmene.
  • Verving av nye medlemmer.

E-post er i de fleste tilfelle den mest effektive måten å gjøre dette på. Som tillitsvalgt har du tilgang til dine medlemmers kontakt-informasjon via «tillitsvalgtsverktøyet».

Dette finner du når du logger inn på «MIN SIDE» på fo.no. Dersom du har problemer med å logge inn kan du kontakte din fylkesavdeling.

Ingen forventer at en nyvalgt klubbtillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle disse oppgavene. Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne lose saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller FOs fylkesavdeling ved behov.