Hva er en FO-klubb?

FO-medlemmer som bor i samme by kan dermed godt tilhøre forskjellige klubber. Jobber man i et av helseforetakene tilhører man klubben der. Jobber man i Bufetat tilhører man klubben der. De kommuneansatte har sin FO-klubb. Årsaken til at FO-klubbene er organisert etter hvilken arbeidsgiver man har, er at de lover og avtaler som regulerer forholdet på arbeidsplassen kan være forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Vi sier at man tilhører ulike tariffområder.

Noen av FO-klubbene er store. En klubb i en bykommune som Bergen, Stavanger og Trondheim kan bestå av mange hundre medlemmer som jobber på ulike kontorer eller arbeidsplasser i kommunen. Felles for medlemmene er imidlertid at de har samme kommune som arbeidsgiver.

Noen av FO-klubbene er små. I en privat barnevernsinstitusjon er det gjerne bare 4-5 medlemmer i klubben, og i en liten kommune kan det også være få FOere. Uansett størrelse på FO-klubben, vil den være et viktig fellesskap for medlemmene, og ditt verv som tillitsvalgt har stor betydning.

Hverdagen til en tillitsvalgt i FO-klubben vil derfor variere fra sted til sted. Felles for alle klubbtillitsvalgte er imidlertid at de er valgt for å representere sine FO-kolleger overfor arbeidsgiver.