Hvilket tariffområde tilhører min klubb? Hvem er vår arbeidsgiver?

Hvilken arbeidsgiver man har vil definere hvilket tariffområde man tilhører. De ulike tariffområdene har nemlig sine egne tariffavtaler. Det betyr at det kan være ulike arbeidsvilkår avhengig av hvor man jobber.

Som klubbtillitsvalgt i FO må du være sikker på hvem som er din arbeidsgiver – og dermed hvilket tariffområde du tilhører.

De viktigste tariffområdene hvor FO har medlemmer er:

KS-området

Kommunen eller fylkeskommunen er arbeidsgiver. Dette gjelder for eksempel FOere i det kommunale NAV, kommunal barneverntjeneste og botiltak for mennesker med utviklingshemming. FO har ca.14 000 medlemmer her, så dette er vårt største tariffområde.

Oslo Kommune

Oslo kommune har egen tariffavtale, og alle FO-medlemmer ansatt i Oslo Kommune hører hjemme her. Omtrent 1650 medlemmer har Oslo Kommune som sin arbeidsgiver.

Staten

Her er det staten som er arbeidsgiver. Dette gjelder for eksempel FOere i Bufetat, høyskolene, fylkesmannen, kriminalomsorgen og statlig NAV. FO har ca. 2350 medlemmer i staten.

Spekter

Her er selvstendige virksomheter innenfor offentlig sektor arbeidsgivere. Dette gjelder blant annet alle helseforetakene og dermed FOere i sykehus og for eksempel poliklinikker. Også noen private virksomheter innen helse og sosialområdet er organisert i Spekter. FO har rundt 2600 medlemmer til sammen i dette tariffområdet.

Virke-HUK-området

Virke-HUK har stort sett private ideelle organisasjoner eller stiftelser som arbeidsgivere. De driver for eksempel institusjoner innenfor barnevern, rusomsorg, eller tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter ca.1100 FOere.

NHO-området

Her er det private virksomheter som arbeidsgiver. Dette kan være både store konserner med mange virksomheter over hele landet, men også mindre enkeltstående virksomheter. FO har omtrent 800 medlemmer her.

Du finner avtalene for de ulike tariffområdene her: Finn din tariffavtale

FO arrangerer jevnlig tillitsvalgtsopplæring innenfor de ulike tariffområdene.