Forhandlingsledere i KS
Foto: KS Forhandlingslederne deltok i fellesopplæring i hovedavtalen. Fra v.: Tonje Leborg fra Akademikerne kommune, Trond Ellefsen fra YS kommune, Steffen Handal fra Unio, Mette Nord fra LO Kommune og Tor Arne Gangsø fra KS.

De sentrale partene i KS har i fellesskap laget digital opplæring i hovedavtalen. FO håper  de lokale partene vil benytte seg av dette for å bidra til felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen. Opplæringen viser også betydningen av et velfungerende partssamarbeid for å kunne utvikle gode kommunale tjenester.

SE OGSÅ: For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune - KS

Det digitale kurset består av fem deler: En innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, og fire deler med sentrale tema i Hovedavtalen. De enkelte delene varer mellom 12 og 30 minutter og kan sees enkeltvis eller i sammenheng, men det anbefales at del 1 om Hovedavtalens formål og samhandling og del 2 om formelle spilleregler og kontaktformer sees i sammenheng.
 
Her kan du se filmene: 

Innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS.

 


Fellesopplæring del 1: Hovedavtalens formål og samhandling

 

 

 


Fellesopplæring del 2: Formelle spilleregler og kontaktformer

 

 

 

 


Fellesopplæring del 3: Tillitsvalgtordningen – Struktur og frikjø

 

 

 

 


Fellesopplæring del 4: Klima og miljø i partssamarbeid

 

 

 

 


LES MER: Fellesopplæring i hovedavtalen
SE OGSÅ: Hovedavtaleveilederen