De som blir tatt ut i streik skal få beskjed om dette senest fire dager før streiken er et faktum. Det samme gjelder dersom det blir en opptrapping av streiken. Alle medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som vanlig, men må ikke utføre streikerammet arbeid, altså arbeidet til en som er tatt ut i streik. Les mer om streikebryteri i punkt 18.