I MEKLING: Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse representerer forbundet i lønnsforhandlingene i privat sektor (NHO).
I MEKLING: Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse representerer forbundet i lønnsforhandlingene i privat sektor (NHO).

Før jul brøt Fagforbundet og FO lønnsforhandlingene med NHO. Tidligere i januar endte meklingen om den ene avtalen med NHO (Overenskomst 453) med brudd og en streik som nå pågår. I dag starter meklingen om den andre avtalen som FO ønsker tilgang til (Overenskomst 481). 

Se også: Les alt som streiken her. 

Inn i meklingen krever FO tilgang på denne avtalen som sykepleierne i private omsorgsbedrifter har fått. Enten gjennom at denne avtalen blir gjeldende for våre medlemmer, eller at de får samme lønnssystem inn i sin nåværende avtale. Dette vil sikre en lønnsutvikling og en rettferdig lønn, akkurat som sykepleierne har fått.  

– Dette handler om å få rettet opp skjevheter som er ubegrunnede. Det er en grunnleggende rettighet at lik lønn skal gis for likt arbeid og likeverdig kompetanse. NHO har over flere år kjent til våre krav, og det er på høy tid at disse innfris, sier Ole Henrik Kråkenes, som representerer FO i meklingen. 

Les også: Her ser du en oversikt over lønnssystemet i overenskomst 453 og overenskomst 481 (PDF, 145KB) (145KB) 

Meklingen starter i dag kl. 10.00, og har frist for enighet ved midnatt tirsdag. FO er en del av Fagforbundets forhandlingsteam, og forbundene står samlet i kravet.  

Fra meklingen er i gang er det kun Riksmekleren som kan uttale seg om saken. Det vil derfor ikke komme flere oppdateringer fra FO før meklingen er avsluttet.  

Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Se også: Les alle sakene om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)