Enighet i lønnsforhandlingene for helseforetakene: Her er den nye lønna for FOs medlemmer
KOM TIL ENIGHET: Marit Selfors Isaksen representerte FO i forhandlingene med Spekter Helse. Hun mener resultatet er bra omstendightene tatt i betraktning.


Disse lønnsforhandlingene gjelder deg som jobber i et helseforetak, altså i tariffområdet som kalles Spekter Helse. Her har FO om lag 2500 medlemmer, fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og DPSer.

Les også: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Utgangspunktet for lønnsforhandlingene er resultatet fra frontfaget, som setter en norm for alle lønnsoppgjør i Norge. På grunn av koronapandemien var den såkalte ramma på rekordlave 1,7 prosent i år. Når prisstigningen er beregnet til 1,4 prosent, og lønnstillegget fra i fjor (overhenget) og andre lokale tillegg (glidning) også spiller inn, blir det dessverre lite å forhandle om.

Forvirret? Les mer om ramme, overheng og glidning her.

‒ FOs medlemmer i helseforetakene har gjort en uvurderlig jobb under koronapandemien, og hadde fortjent et klekkelig lønnstillegg i år. Likevel er 2020 året for å være solidariske og hegne om frontfagsmodellen. Slik kan vi bidra til at den norske økonomien takler krisen best mulig, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen.

‒ For oss var det viktig å få de samme tilleggene som Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk i forrige uke. Det har vi lyktes med. Samtidig har vi holdt oss innenfor ramma fra frontfaget, fortsetter hun.

Forhandlinger hos Spekter

Her er resultatet

  • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5 (der FOs medlemmer i hovedsak er plassert). Dette betyr en lønnsøkning på mellom 4-5000 kr for stillingsgruppe 4 og 10 000  kr i året for gruppe 5.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4 %. Dette gjelder blant FOs medlemmer i lederstillinger.
  • De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.
  • Lønnstabellens minstelønnsbestemmelser endres til:

Stillingsgruppe 4 - Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

0 års lønnsansiennitet kr. 414.000,- pr. år.
4 års lønnsansiennitet kr. 429.000,- pr. år.
8 års lønnsansiennitet kr. 454.000,- pr. år.
10 års lønnsansiennitet kr. 505.000,- pr. år.

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

0 års lønnsansiennitet kr. 460.000,- pr. år.
4 års lønnsansiennitet kr. 485.000,- pr. år.
8 års lønnsansiennitet kr. 520.000,- pr. år.
10 års lønnsansiennitet kr. 548.000,- pr. år

Endringene gjøres med virkning fra 1. oktober 2020.

Les alt fra forhandlingene:

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2020. Hvis partene er enige om det, kan det foretas redaksjonelle endringer innen 1. desember 2020. De lokale forhandlinger skal gjennomføres i 2021.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Les også: Enighet om de sosiale bestemmelsene i helseforetakene (Spekter A1)

Lønnsoppgjøret i Spekter Helse

Har fått inn viktige bestemmelser om ubekvemstillegg og kompetanse

I tillegg til lønnstillegget er partene enige om bestemmelser om ubekvemstillegg.

‒ Det skal nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppes om skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid. I tillegg skal denne gruppa fremme forslag til mulige endringer for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg, sier Isaksen.

Partene lokalt på arbeidsplassen skal også kartlegge bruken og gjennomføringen av videreutdanning for ulike yrkesgrupper.

‒ Arbeidsgiver og tillitsvalgte på hver enkelt arbeidsplass skal diskutere og kartlegge hvilke typer videreutdanning foretakene har behov for. Dette vil gi lokale føringer for omfanget og innholdet av videreutdanningen, sier hun.

Nåværende og fremtidige kompetansebehov skal også være et tema i kartleggingen.

‒ På bakgrunn av kartleggingen skal partene drøfte mulige konsekvenser for foretakets lønnspolitikk fremover, sier Isaksen.

Det er også kommet inn gode formuleringer om mer bruk av heltidsstillinger, noe Isaksen er fornøyd med.

Hun berømmer både forhandlingsdelegasjonen i LO Stat, og FOs eget forhandlingsutvalg for arbeidet som er gjort i forhandlingene.

Nå skal resultatet ut på uravstemning hos FOs medlemmer i helseforetakene.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Slik har forhandlingene foregått

I forhandlingene i Spekter Helse er FO en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO Stat, har Marit Selfors Isaksen deltatt aktivt i forhandlingene med Spekter Helse. Hun har rådført seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet, og rådgivere ved forbundskontoret. Vanligvis er disse samlet på forbundskontoret i FO. I år har møtene foregått digitalt på teams.

Forhandlingsutvalget har bestått av Marit Selfors Isaksen, Vidar Byholt, Lene Næsgaard, Bente Svendsrud, Lillian Munkeboe og Arild Sverstad Haug.

Les mer: Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene i Spekter. Se resultatet her.

Se også: Alt om lønnsoppgjøret