Jobber du i et helseforetak? Nå kan du stemme over resultatet i lønnsoppgjøret


26. oktober kl. 23.30 kom forbundene som tilhører LO Stat og Spekter til enighet i hovedoppgjøret 2020 i tariffområdet Spekter Helse. Medlemmer som er ansatt i helseforetakene skal nå stemme over resultatet. Dette gjelder også FOs medlemmer.

Det enkelte medlemmet skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen.

Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. Man kan bare stemme én gang. Medlemmene får tilsendt lenke til uravstemningen per e-post.

Ta kontakt med arild@fo hvis du ikke har fått Questback tilsednt på e-post.

Fristen for å avlegge stemme er satt til onsdag 11. november kl. 12.00

Arbeidsutvalget i FO anbefaler medlemmene å stemme JA til resultatet.
 

Les om årsaken til anbefalingen og FOs vurdering av resultatet her

Her er protokollene fra forhandlingene:

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Les også: Slik foregår lønnsforhandlingene i Spekter

Se også: Alt om lønnsoppgjøret