Hanne Glemmestad
VIRKE: Hanne Glemmestad er FOs representant i forhandlinger med Virke

Tariffområdet Virke-HUK omfatter ansatte i ideell sektor innenfor helse, utdanning, kultur og frivillighet. Området omfatter flere forskjellige tariffavtaler og FO er direkte part i syv av disse. 

I juni forhandlet FO på tre tariffavtaler innenfor Virke-HUK som korresponderer med det statlige tariffområdet. Klokken 09.00 onsdag 15. september møtte Hanne Glemmestad og Arild Sverstad Haug hos Virke for å forhandle om avtalen som følger spesialisthelsetjenesten. FO har i overkant av 400 medlemmer knyttet til denne tariffavtalen.

– Uttelling for kompetanse er en viktig sak for FO. Det har vi fått gjennomslag for i disse forhandlingene, sier Hanne Glemmestad, FOs forhandlingskvinne på Virke-HUK-området.

– For FO var målet å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst som resultatet i Spekter helse, slik at parallelliteten i avtalene ivaretas. Det klarte vi. Arbeidsgiver la frem et tilbud som var identisk med kravet vårt. Dette er vi fornøyd med, legger hun til.

Vil du bidra til å styrke kampkraften i FO? Del vervelenken vår på Facebook

Her er den nye lønnen din

Etter 10 timer kom partene til enighet.

Resultatet innebærer en estimert lønnsvekst på 2,82 prosent. Det er det samme som ble resultatet i oppgjøret for Spekter helse. Det betyr at FOs medlemmer er sikret økt kjøpekraft og har fått høyere lønnsøkning enn frontfaget. Det er bra for likelønnsutviklingen.

Se den nye lønnstabellen her (PDF, 104KB)

– Vi er fornøyde med dette resultat. Medlemmene våre i spesialisthelsetjenesten i ideell sektor får nå den samme lønnen som ansatte spesialisthelsetjenesten på lignende avtaler. Nå er vi spent på lokale forhandlinger og klare til å bistå FO lokalt fremover, sier Glemmestad.

Les alt om resultatet: Her er protokollen (PDF, 271KB)fra forhandlingene. Protokollen er et slags referat om hva partene ble enige om. Her finner du lønnstilleggene, hva som er satt av til lokale forhandlinger og når lokale forhandlinger skal gjennomføres.

Her finner du alle lønnstabellene i Virke-HUK-området

LES MER: Enighet om tre avtaler i Virke-HUK. Her er lønnen

Bli medlem i FO

Nå gjenstår det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din fylkesavdeling, dersom du har noen spørsmål. Her finner du oversikten over alle tariffavtalene.