Disse skal forhandle din lønn i årets lønnsoppgjør
FORHANDLER: Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Marit Isaksen, Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen skal sammen med forhandlingsutvalgene forhandle om din lønn i årets lønnsoppgjør.

Årets lønnsoppgjør starter tirsdag 22. februar. Da vedtar LOs representantskap kravene på vegne av medlemmene. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at alle bestemmelsene i tariffavtalene skal opp til revisjon, både lønn og andre arbeidsvilkår.

På grunn av høye strømpriser og generell stor prisstigningen i fjor, er frontene steile mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner før lønnsoppgjøret.

LES MER: Fem punkter som gjør årets lønnsoppgjør ekstra vanskelig

FRONTFAG: De første forhandlingene i lønnsoppgjøret foregår alltid mellom LO og NHO.

Krever økt kjøpekraft

‒ Vi står foran et svært krevende lønnsoppgjør. Når prisstigning og strømpriser løpet løpsk, og spiser opp hele fjorårets lønnsvekst, og vel så det, må noe gjøres. For oss er det derfor ingen tvil om hovedkravet i år: Vi krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun understreker at det er flere ting som er viktig for FO i lønnsoppgjøret, men at det også er avgjørende å balansere egne interesser med landets interesser.

‒ Ingen er tjent med kortsiktige løsninger som setter landets velferd i spill. Vi kan ikke ende opp med alles kamp mot alle i lønnsoppgjørene framover. Vi må trekke i lag og kjempe i samla flokk for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, sier hun.

LES MER: FO-lederen advarer mot en alles kamp mot alle i vårens lønnsoppgjør: – Det blir press og krav fra mange kanter

Må sørge for at forskjellene i samfunnet ikke øker

Kvisvik forteller at likelønn og likestilling, et løft for hele offentlig sektor, uttelling for kompetanse og solidaritet med grupper som har blitt hengende etter lønnsmessig, er sentrale saker for FO i årets lønnsoppgjør.  

SE OGSÅ: Her er FOs tariffpolitiske uttalelse 2022

Mimmi Kvisvik

‒ Når vi ser at forskjellene i samfunnet øker, kan vi ikke bare rope høyt om egne interesser. Det er derfor FO er en del av LO. LO har alltid gått foran for å utjevne forskjeller. Men LO må også ta ansvar for oss med høyere utdanning, og løfte både lavlønn og likelønn i årets lønnsoppgjør, sier Kvisvik.

SE OGSÅ: Her finner du de viktigste datoene for årets lønnsoppgjør.

Disse forhandler din lønn

Det er forhandlingsutvalgene i FO som sørger for at medlemmenes interesser ivaretas i lønnsoppgjøret. Forhandlingsutvalgene består av FO-ledelsen og lokale tillitsvalgte som møtes jevnlig fra i dag og fram til de nye hovedtariffavtalene er klare.

FOs medlemmer er organisert i ulike tariffområder basert på hvor de jobber. På hvert tariffområde er det en egen hovedavtale og en egen tariffavtale. Det er bestemmelsene i tariffavtalene som skal forhandles denne våren.

Her ser du hvem som forhandler på dine vegne:

Kommunal sektor (KS):
Mimmi Kvisvik , forbundsleder 
Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune  (FO Hordaland)
Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt Asker kommune (FO Viken)
Arnhild H. Skaanes, hovedtillitsvalg Trondheim kommune (FO Trøndelag)
Anita Kivijervi, fylkessekretær (FO Troms og Finnmark)

Statlig sektor:
Marianne Solberg, nestleder
David Forsell, nestleder, FO Viken
Siv Anita Haukdal, virksomhetstillitsvalgt Kriminalomsorgen (FO Trønderlag)
Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt, Bufetat (FO Vestland)
Siv Hamn, hovedtillitsvalgt NAV Stat Vestland (FO Vestland)

Helseforetakene (Spekter):
Marit S. Isaksen, AU-medlem
Lillian Munkeboe, foretakstillitsvalgt Sykehuset Østfold HF (FO Viken)
Vidar Byholt, fylkessekretær FO Vestfold og Telemark
Bente Svendsrud, plasstillitsvalgt Oslo Universitetssykehus HF (FO Oslo)

Oslo kommune:
Hanne Groseth, fylkesleder, FO Oslo
Joachim Nybakke, nestleder, FO Oslo
Thomas Johnsen, fylkessekretær, FO Oslo
Kim Helene Olsen, fylkessekretær, FO Oslo
Lisbeth Nordshus, fylkessekretær, FO Oslo
Else Marie Tjeldnes, hovedtillitsvalgt Oslo kommune
Fie Schramm Olsen, hovedtillitsvalgt Barne- og familieetaten
Eirik Søberg, plasstillitsvalgt Bydel Stovner
Ingeborg Gabrielsen, hovedtillitsvalgt  Velferdsetaten
Kristin Bærø-Hilde, tillitsvalgt Akutt sosial og ambulant vakttjeneste
Lars Emil Oma, tillitsvalgt Bydel Bjerke

Ideell sektor (Virke-HUK) og kirkelig sektor (KA):
Her ledes forhandlingene av Hanne Glemmestad i FO-ledelsen.

Privat sektor (NHO):
Her ledes forhandlingene av Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret

Forvirret?
Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff
Her er LOs samleside om lønnsoppgjør
Her er FriFagbevegelses tariffleksikon