FO Oslo forhandler som en del av LO Kommune Oslo. Her er delegasjonen samlet på rådhustrappa før forhandlingsstart.
FO Oslo forhandler som en del av LO Kommune Oslo. Her er delegasjonen samlet på rådhustrappa før forhandlingsstart.

Forhandlingsleder for FO Oslo, Lisbeth Norshus, framholder at vi er midt i en periode med dyrtid og usikkerhet rundt økonomiske utsikter, samt at medlemmene har bak seg en periode med redusert kjøpekraft.

– Dette merker medlemmene i FO Oslo. Økt kjøpekraft er derfor det viktigste kravet vårt i år, sier hun.

FO Oslo og LO Kommune i Oslo krever også at lønnstillegg gis som generelle tillegg på lønnstabellen, at det ikke settes av midler til lokale forhandlinger og/eller sentrale justeringer. FO Oslo aksepterer ingen svekkelser av rettigheter i oversenskomsten eller hovedavtalen.

LES OGSÅ: Lønnsoppgjøret: – Ansatte i Oslo merker rentehevingene ekstra på kroppen


Norshus sier at FO også vil sette fokus på verdsettingsdiskrimineringen.

– Det er urimelig at mannsdominerte grupper, som for eksempel ingeniørene, tjener med enn de som jobber med mennesker. Det er diskriminering av FOs medlemmer som jobber innen helse- og sosialsektoren.

Med bakgrunn i at mer enn 60 prosent av FOs medlemmer har utdanning utover bachelor inkludert master, krever FO Oslo at kommunen får på plass forutsigbare systemer for uttelling for kompetanse.

FOs TARIFFKALENDER 2024: Sjekk når vi forhandler om dine lønns- og arbeidsvilkår
ALT OM LØNNSOPPGJØRET: Hold deg oppdatert på tarifforhandlingene i 2024

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din. Her ser du svar på vanlige spørsmål om lønn og tariff.