Forhandlinger i KS

FO deltar i tre parallelle lønnsforhandlinger parallelt. Torsdag kl. 10.00 startet lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. To timer senere startet lønnsforhandlingene med KS. Totalt berører oppgjørene over 20 000 FO-medlemmer.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Overordnet krever FO et rettferdig og solidarisk lønnsoppgjør, som gir uttelling for kompetanse og ansvar. Selv med en frontfagsramme på 5,2 prosent, godt over den anslåtte prisveksten, er det mange som venter tøffe forhandlinger de neste dagene.

Hva krever vi i statsoppgjøret?

– Det er klart at det blir et tøft oppgjør. Den økonomiske situasjonen er vanskelig, både for staten og medlemmene våre, sa FO-nestleder Marianne Solberg før forhandlingene startet.

Likevel ble fasiten et historisk godt kronetillegg for statsansatte. Enigheten kom hele to dager før fristen, midnatt til 1. mai.

Marianne Solberg

– Dette er et historisk godt lønnsoppgjør for statsansatte! Vi har fått gjennomslag for det som var viktigst for oss, sa Solberg da resultatet ble kjent. Hun deltok i forhandlingsdelegasjonen til LO Stat på vegne av FOs 2 600 medlemmer i staten.

FO var opptatt av at medlemmene fikk uttelling for kompetanse og ansvar.

– Medlemmene våre har en unik kompetanse og et enormt ansvar. De bør få mer igjen etter årets forhandlinger, sier Solberg.

LES SAKEN: Historisk oppgjør: Statsansatte er garantert 31 000 kroner mer i året

Å melde deg inn i en fagforening er det viktigste du kan gjøre for å få bedre lønns og arbeidsvilkår.

Bli medlem i FO

Nå fortsetter statsoppgjøret gjennom lokale forhandlinger om de resterende lønnsmidlene som ble avsatt.

Hva krever vi i forhandlingene med Oslo kommune?

Nå deltar Hanne Groseth, fylkesleder i FO Oslo, i lønnsforhandlingene i hovedstaden. Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke direkte berørt av forhandlingene med KS.

Hanne Groseth og Joachim Nybakke

– I Oslo kommune forventer vi, som i offentlig sektor for øvrig, økt kjøpekraft, kompensasjon for prisøkningen og at likelønn og lavtlønn skal hensyntas, sa Groseth før forhandlingene startet.

LES MER: Lønnsoppgjøret i Oslo har startet. Her ser du kravene

Selv om medlemmene i Oslo fikk høyere lønnsvekst i 2022 enn rammen som ble gitt av frontfaget, førte høy prisvekst til at de fleste fikk dårligere kjøpekraft. Dette er bakgrunnen for kravene i årets lønnsforhandlinger.

SE KRAVENE: LO Kommune Oslos krav til mellomoppgjøret 2023 (PDF, 208KB)

– Med tanke på den økonomiske situasjonen, skal vi understreke at vi ikke har opprettholdt kjøpekraft over tid og at økonomien til mange er svekket. Derfor er det desto viktigere at vi får til et godt oppgjør for medlemmene våre i år, sier Groseth.

Hva krever vi kommuneoppgjøret?

– Forventningene er høye, forståelig nok. Privat sektor har fått et godt oppgjør og LO har understreket at kommunalt ansatte har blitt hengende etter de siste årene, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Mimmi Kvisvik

Hun forhandler for den desidert største gruppen, med over 16 000 av FOs medlemmer ansatt i kommunal sektor. Prisveksten har ført til at de fleste har fått dårligere kjøpekraft, i tillegg har kommunalt ansatte de siste årene hatt lavere lønnsutvikling enn andre sektorer. 

LES MER: Kommuneoppgjøret er i gang. FO krever høyere lønnsvekst i kommunene

Kvisvik krever høyere tillegg enn rammen det som ble satt av frontfaget.

– Om vi bare ser på utviklingen de siste tre årene må vi 0,3 prosentpoeng over, men det er selvfølgelig avhengig av helheten i forhandlingene, sier Kvisvik til E24 og Aftenposten.

SE KRAVENE: LO Kommunes krav til mellomoppgjøret 2023 (PDF, 196KB)

– Vi krever at sosialarbeidere får uttelling for kompetanse og ansvar. Det er helt nødvendig for å rekruttere og beholde nødvendig arbeidskraft i kommunene og sikre velferdstjenestene medlemmene våre jobber i, fastslår hun.

Hva skjer nå?

Solberg, Groseth og Kvisvik forhandler parallelt, og har alle frist til midnatt til 1. mai for å bli enige med motparten.

Blir de ikke enige kan én eller flere lønnsoppgjør havne hos Riksmekleren. Blir de ikke enige der, er det fare for en ny storstreik. Denne gangen i offentlig sektor.

HOLD DEG OPPDATERT: Her ser du alt om mellomoppgjøret 2023
SJEKK ALLE DATOENE: I tariffkalenderen ser du når vi forhandler om din lønn

Har du spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.