Løsning i statsoppgjøret. Her er resultatet i lønnsoppgjøret for deg som jobber staten
ENIGHET: Nestleder Marianne Solberg representerte FO i forhandlingene i staten.


Et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp ble resultatet. Totalramma er i tråd med frontfaget og tilleggene gis fra 1. oktober 2020.

‒ Vi kommer ut med et resultat der vi får ut et generelt tillegg til alle, men hvor fordelingsprofilen er skuffende. Det må vi bare konstatere. Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sa LO Stats leder, Egil Andre Aas da enigheten var et faktum.

I lønnsoppgjøret i staten er FO en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre LO forbund får FO større tyngde i forhandlingene. Det er nestleder Marianne Solberg som representerer FO i LO Stat. Hun sier at det var en helhetsvurdering som endte med at forhandlingsutvalget til slutt sa ja til tilbudet fra staten.

‒ Vi er skuffet over totalen, men samtidig må vi ikke glemme at statens innledende tilbud var på null. Nå får alle et tillegg, sier Solberg.

At lønna gis som et generelt tillegg og at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger, er noe nestlederen er tilfreds med.

Spesielle forhandlinger

Mandag 14. september brøt arbeidstakersiden forhandlingene med staten i årets hovedoppgjør. Bakgrunnen var at staten som arbeidsgiver ikke hadde noe å gi i forhandlingene. Det lå dermed an til å bli et nulloppgjør. De mente at frontfagets ramme på 1,7 prosent lønnsøkning allerede var brukt opp for ansatte i staten. Dette var FO uenige i.

Forvirret? Les mer om hvordan lønnsoppgjøret i Norge er bygget opp her.
LES MER: Spørsmål og svar om lønn og tariff

– Vi mener det er rom for et tillegg innenfor frontfagsrammen, og aksepterer ikke at de ansatte i staten skal ha et nulloppgjør. Derfor bryter vi forhandlingene, sa Marianne Solberg i forbindelse med bruddet.

Oppgjøret gikk dermed til mekling hos Riksmekleren.

LES MER: Brudd i statsoppgjøret

– Vi er i en uoversiktlig situasjon for landet, med pandemi og stor økonomisk usikkerhet. Dette er et bakteppe som skaper et ekstra alvor for alle parter i oppgjøret. Vi har gjennom denne meklingen bidratt til et ansvarlig oppgjør, sier LO Stats leder, Egil Andre Aas.

Det er en vurdering FO er enig i.

Marianne Solberg

Viktige gjennomslag for likelønn og klima og miljø

For FO har det også vært viktig å få inn forpliktende formuleringer om likelønn og bærekraft og miljø i den nye avtalen.

‒ Vi har fått på plass tre veldig viktige protokolltilførsler om miljø og bærekraft, om statistikk og om oppfølging av aktivitets og redegjørelsesplikten. Det siste er viktig for likelønnsutviklingen i staten. Omstendighetene tatt i betraktning er vi rimelig tilfredse med resultatet for våre medlemmer, sier Solberg.

SE OGSÅ: Dette krevde FO i statsoppgjøret

Slik er den nye lønna

Løsningen i statsoppgjøret innebærer at det blir gitt et generelt prosenttillegg til ansatte i staten med virkning fra 1. oktober 2020. De på midten av A-tabellen får mest.

Lønnstrinn 19-46 får en økning på 0,44 %. Det innebærer et kronetillegg på 1300-1900 kroner i A-tabellen.

Lønnstrinn 47-63 får en økning på 0,54 %, hvilket innebærer 2300-3000 kroner (A-tabellen).

Lønnstrinn 64-101 får en økning 0,44 %, noe som tilsvarer 2500-5800 kroner (A-tabellen).

SE OGSÅ: Her er den nye lønnstabellen
LES MER: Her er Riksmeklerens møtebok (protokoll) (PDF, 3MB)

Låneramma i Statens Pensjonskasse økes til 2,3 millioner.

Uravstemning

Resultatet fra meklingen skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. FOs medlemmer i staten vil snart få muligheten til å stemme ja eller nei til årets oppgjør. Om flertallet av medlemmene bruker stemmeretten er uravstemningen bindende, hvis ikke er det forbundsledelsen som avgjør.

Jobber du i staten og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller din fylkesavdeling

De sentrale lønnsforhandlingene i Norge er oppdelt i tariffområder. I tariffområdet staten har FO om lag 2500 medlemmer. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har staten som arbeidsgiver.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret