Bli med på markeringen: Slik markerer FO likelønnsdagen.
KJEMPER FOR LIKELØNN: FO-leder Mimmi Kvisvik og nestleder Marianne Solberg jobber for å øke tempoet i likelønnsutviklingen.

Av FOs om lag 31 000 medlemmer er ca. 80 prosent kvinner. Derfor har likelønn alltid vært en viktig kampsak for FO.

Si din mening: Ta i bruk FOs profilrammer til Facebook

‒ Kvinner tjener fremdeles bare i 87,6 prosent av det menn gjør. Det betyr at for hver hundrelapp menn tjener, tjener kvinner i snitt bare litt over 87 kroner. Lønnsgapet mellom kvinner og menn er redusert med bare fire kroner på 20 år. Det er ikke bra nok for et av verdens mest likestilte land, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

SE OGSÅ: FO på forsiden av Klassekampen på likelønnsdagen

Likelønnsdagen, eller Equal Pay Day er en internasjonal markering av likelønnsgapet mellom kvinner og menn. Dagen vil være ulik i forskjellige land fordi det representerer likelønngapet nasjonalt. Regner vi om likelønnsstatistikken til dager i året, jobber kvinner i teorien gratis fra og med 16. november i Norge.

‒  For de med bachelorutdannelse er lønnsforskjellen enda større. I denne gruppen tjener kvinner kun 83 kroner for hver hundrelapp menn tjener, selv om de har like lang utdanning, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

LES KRONIKK: Se hva FO-leder Mimmi Kvisvik og LO-leder Hans Christian Gabrielsen skriver i Klassekampen.

Fortsetter utviklingen som de siste 20 årene, vil det ta 50 år før vi har full likelønn. Derfor jobber FO aktivt for å tette lønnsgapet og få fortgang i likelønnsutviklingen.

LES MER: Fremdeles mye å gjøre for å sikre likelønn - rapport fra CORE - senter for likestillingsforskning

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er et viktig verktøy

I årets hovedoppgjør har FO jobbet hardt for å få inn gode formuleringer om aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP). Aktivitets og redegjørelsesplikten er bestemmelser i likestilllingsloven § 26.

ARP gir alle norske myndigheter, virksomheter og organisasjoner en plikt til å jobbe aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Alle offentlige virksomheter, og private bedrifter av en viss størrelse, må undersøke risikoen for diskriminering ved kartlegge blant annet kjønnsbalanse, likelønn og ufrivillig deltid. I tillegg skal disse virksomhetene redegjøre for tilstanden for likestilling hos seg.

‒ Når ARP er en del av de sentrale tariffavtalene, vil det hjelpe arbeidet lokalt på arbeidsplassene. Og det er der jobben må gjøres, sier Solberg.

LES OGSÅ: Alt om likelønnsdagen

Likelønn

Krever godt partssamarbeid på arbeidsplassen

Godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte er ofte nøkkelen til at utfordringer på arbeidsplassen løses best mulig.

‒ Det er arbeidsgivere som har ansvar for at virksomheten jobber med ARP. Men de skal ikke gjøre jobben alene. For å lykkes med likestillingsarbeid er det helt nødvendig at tillitsvalgte og ansatte også bidrar aktivt, sier Kvisvik.

Hun mener at likelønnsutfordringen må løses i fellesskap, gjennom godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassen.

LES MER: Slik jobber FO med likelønn

Lager film om ARP

På grunn av koronapandemien blir årets markering av likelønnsdagen digital.

‒ I år skal vi markere dagen digitalt i sosiale medier og på nettsiden vår. Jeg håper alle vil være med på å sette søkelys på det vi mener er et stort samfunnsproblem, sier forbundslederen.

For å bidra til å øke bevisstheten om aktivitets- og redegjørelsesplikten, lager FO nå en animasjonsfilm om ARP. Filmen er laget i samarbeid med Bufdir og Likestillings- og diskrimineringsombudet, og lanseres mandag 16. november.

Slik kan du markere likelønnsdagen