Enighet i første del av lønnsoppgjøret i Spekter. Lønnstillegget blir 7800 kroner
TILFREDS: Marit Isaksen i FO-ledelsen er fornøyd med lønnstillegget og med gode formuleringer om likestilling.

Lønnstillegget gjelder for FOs medlemmer i Spekter-området utenom helseforetakene.

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene er berammet til 9. mai.

Resultatet gir et garantert tillegg på 7800 kr.

– Vi er godt fornøyde med det økonomiske resultatet av forhandlingene, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Les mer hos LO Stat: 7.800 kroner i Spekter-oppgjøret

LES ALT: Her er protokollen fra forhandlingene (PDF, 3MB)

LO Stat

Gode formuleringer om likelønn

Partene er enige om viktige prinsipper og føringer for arbeidet med likelønn i virksomheten, særlig knyttet til Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

– Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er et viktig verktøy for å avdekke og rette opp ubegrunnede lønnsforskjeller. Det er derfor viktig og riktig at de lokale parter tar ARP i bruk i det lokale partssamarbeidet, sier Marit Isaksen i FO ledelsen.

LES OGSÅ: Nå er første del av lønnsoppgjøret i Spekter i gang. FO krever økt kjøpekraft og tiltak for likestilling

Hun er fornøyd med at kravene til felles oppfølging av Aktivitets- og redegjørelsesplikten hos de lokale parter nå tydeliggjøres.

Nå starter de lokale forhandlingene ute på den enkelte virksomhet (B-delen). Fristen for å komme til enighet i de lokale forhandlingene er 13. mai

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

Les mer: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Om forhandlingene i Spekter

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Onsdag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3).

Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Les mer: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Dette lønnsoppgjøret gjelder FOs medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i Spekter. Forhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene er berammet til 9. mai.