Riksmekleren
MEKLING: Nå skal partene møtes til mekling hos Riksmekleren

Overenskomst 453 gjelder FOs medlemmer i private omsorgsbedrifter og omfatter blant annet store aktører som Stendi AS, Human Care AS, Aberia AS, Olivia Solhaugen AS og Frelsesarmeen.

Lurer du på hvilken avtale du er omfattet av? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

Mandags morgen møtte FO som en del av Fagforbundets delegasjon i den siste forhandslingsdagen med NHO. Selv om partene hadde frist for enighet ved midnatt, brøt arbeidstakersiden forhandlingene allerede klokken 20.00, fire timer før fristen.

– Vi krever lik lønn for likt arbeid, og anstendige lønnsvilkår for medlemmene våre i privat sektor. Det er ingen grunn til at de skal bli hengende etter lønnsmessig, sammenlignet med dem med tilsvarende jobber i det offentlige, sier Ole Henrik Kråkenes som representerer FO i Fagforbundets forhandlingsutvalg. 

Ole Henrik Kråkenes

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)

– Denne avtalen har bare én minstelønnssats og det må inngås særavtaler på hver enkelt bedrift. Disse vet vi ofte er mangelfulle. Vi krevde enkelt og greit et mer rettferdig lønnssystem med en ansiennitetsstige. Derfor er jeg skuffet over at ikke NHO strakk seg lengre i kveld, sier Kråkenes.

Heller ikke i 2020 klarte partene å komme til enighet. Da endte oppgjøret med en streik som varte i underkant av en måned, før den ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Fagforbundet og FO ønsker å bygge ut lønns- og ansiennitetssystemmet i NHO-avtalen med høyere minstelønnssatser for å sikre lik lønn for likt arbeid.

Ble ikke lange forhandlinger likevel

Da forhandlingene startet mandags morgen var delegasjonen forberedt på lange forhandlinger. Slik ble det ikke. Kråkenes er skuffet over at ikke NHO imøtekom kravene fra Fagforbundet og FO.

– Vi ønsket å finne en god løsning. Når ikke arbeidsgiverne møter oss på de mest vesentlige kravene våre, har vi ikke annet valg enn å bryte forhandlingene og be Riksmekleren om hjelp, sier han.

Kamp

Partene møtes trolig ikke hos Riksmekleren før etter nyttår. I mellomtiden vil FO forberede streikeuttaket sitt i tilfelle meklingen ender med streik.

– Streik er fagbevegelsens mektigste verktøy. Vi er klare, selv om vi selvsagt håper på å bli enige i mekling, sier Kråkenes.

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret eller lurer på hvilken avtale arbeidsplassen din er omfattet av? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.