Uravstemning
DIN STEMME TELLER: Det er medlemmene som endelig bestemmer om resultatet fra forhandlingene godkjennes.

Lønnsforhandlingene endte med enighet i oppgjørene som gjelder deg som er statsansatt eller jobber i kommunal sektor. I hovedoppgjør sender LOs medlemsforbund alltid resultatet til medlemmene for endelig godkjenning.

Statsansatte har fristen for å stemme i uravstemningen 17. juni, kl. 15.00.
Kommunalt ansatte har frist 20. juni, kl. 12.00.

FOs arbeidsutvalg anbefaler medlemmene å stemme JA. Uravstemning for resultatet i Oslo kommune er allerede gjennomført.  

Uravstemning for statsansatte

Årets meklingsresultat i staten ble sendt ut på uravstemning til medlemmene i staten den 9. juni. Fristen for å stemme er den 17. juni kl. 15.00. FOs arbeidsutvalg anbefaler medlemmene i staten å stemme ja i uravstemningen.  

Det enkelte medlem kan stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. 

SE OGSÅ: FOs krav til statsoppgjøret
LES MER: Informasjon for deg som er ansatt i staten

ANBEFALER RESULTATET:

Her er resultatet fra meklingen i statsoppgjøret

 • Rammen for oppgjøret ble på 3,84 %. 
 • De disponible midlene gis 70 % som sentrale tillegg, og 30 % går til lokale forhandlinger. 
 • De sentrale tilleggene har en lavlønnsprofil, som sikrer 10.000 kroner for ansatte i lønnstrinn 19-64. De fra lønnstrinn 65-101 får et tillegg på 1,7 %. 
 • Alle førstekonsulenter får et ekstra lønnstrinn. 
 • Midlene som går til lokale forhandlinger tilsvarer 0,85 % av lønnsmassen. Forhandlingene skal være ferdigstilt innen 31. oktober. 
 • Et nytt system for ansiennitetsopprykk er på plass, som vil fungere bedre enn de gamle lønnsrammene. 

SE MØTEBOKA: Riksmeklerens møtebok for statsoppgjøret 2022 (PDF, 2MB)

Alle endringer og tillegg gjelder fra 1. mai 2022. 
 
Rammen i staten er over det man fikk i frontfaget. Alle de viktigste kravene til FO nådd i årets hovedtariffoppgjør i staten. FOs arbeidsutvalg anbefaler derfor medlemmene i staten til å stemme ja i uravstemningen.

Uravstemning for kommunalt ansatte

Årets meklingsresulta i KS ble sendt ut på uravstemning til medlemmene i KS-området den 9. juni. Fristen for å stemme er den 20. juni kl. 12.00. FOs arbeidsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.  

LES MER: Dette krevde FO i kommuneoppgjøret
LES OGSÅ: Informasjon for deg som er ansatt i KS-området

STØTTER RESULTATET

Her er resultatet fra meklingen i KS-oppgjøret

 • Rammen for oppgjøret ble på 3,84 %.
 • Sentrale tillegg på tabell fra 12.000 kroner til 16.800 kroner.
 • Ytterligere tillegg for 0 og 2 års trinnet for alle grupper utenom stillinger uten krav til særskilt utdanning.
 • Generelt lønnstillegg på 2,6 % av grunnlønn pr. 30.4.2022 for arbeidsledere, fagledere og ledere
 • Ingen pott til lokale forhandlinger etter pkt. 4.2.1.
 • Øking og endring i godtgjøring for særskilt arbeidstid etter pkt. 5.2 og 5.4 pr. 1.1.2023.
 • Justeringer i fellesbestemmelsene og nytt punkt i kapittel 4 om opprykk til ny stillingskode.

SE URAVSTEMNINGSDOKUMENTET: Meklingsløsningen i KS oppgjøret 2022 (PDF, 263KB)
LES MØTEBOKA: Her er Riksmeklerens møtebok (med alle tillegg og ny lønnstabell) (PDF, 2MB)

Lønnsrammen for KS-oppgjøret er over rammen for frontfaget. FO fikk gjennomslag for de viktigste kravene. Derfor anbefaler FOs arbeidsutvalg medlemmene i kommunal sektor til å stemme ja i uravstemningen. Årets resultat i forhandlingene med Oslo kommune er allerede sendt til uravstemning og gjennomført.

Resultatene fra staten og KS er sendt på uravstemning til alle berørte medlemmer på e-post. Dersom du ikke har mottatt informasjon om dette, sjekk om du har registert riktig e-postadresse på Min side og ta kontakt med forbundskontoret

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

SE MER:Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR:Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff