Enighet hos Riksmekleren: Her er resultatet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
Forhandlingene lyktes: FO fikk solid gjennomslag og sikret kjøpekraften til FO-medlemmer ansatt i Oslo kommune

I slutten av april brøt FO forhandlingene med Oslo kommune, og lønnsoppgjøret gikk dermed til Riksmekleren. 25 timer etter fristen gikk ut 23. mai kl. 24.00 kom partene til enighet. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som er ansatt i Oslo kommune.

– Vi har til det siste vært beredt til å streike for medlemmenes rettferdige krav, men vi har kommet frem til et resultat vi nå er veldig fornøyd med. Medlemmene våre får reallønnsvekst, sier Hanne Groseth, leder i FO Oslo og FOs forhandlingsleder i Oslo kommune. 

Årets lønnsoppgjør har en beregnet ramme på 3,7 prosent. Det er normen partene i det såkalte frontfaget kom fram til at norsk økonomi tåler for å ikke miste konkurransekraften med utlandet. Prisveksten for 2022 er på sin side beregnet til 3,4 prosent. Frontfagsramma innebærer altså en styrking av kjøpekraften med 0,3 prosentpoeng.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

FOs hovedkrav inn i forhandlingene var reallønnsvekst for alle, likelønn og uttelling for kompetanse.

Økt kjøpekraft

Partene ble enige om en ramme for Oslo kommune på 3,84 prosent, mer enn både frontfagsrammen på 3,7 og den anslåtte prisveksten på 3,4 prosent. Dette betyr at medlemmene i realiteten får økt kjøpekraft. 

– Det har vært en lang mekling, og vi er fornøyde med å ha landet et godt resultat, sier Hanne Groseth. 

Partene ble enige om et prosentvis tillegg på 3,71 % på lønnstabellen, med et minimumsbeløp på kr.18 800.

– Det betyr med andre ord at alle FOs medlemmer får minst en lønnsøkning på kr.18 800, sier leder i FO Oslo, og FOs forhandlingsleder i Oslo Kommune, FO Oslo leder Hanne Groseth.

Hanne Groseth

Kompetanse

Et av FO Oslo sine viktigste krav var lønnskompensasjon for videreutdanning for å sikre fortsatt rekruttering av kompetanse til Oslo kommune i fremtiden. 

– FO-medlemmenes kompetanse er avgjørende for at Oslo kommune skal kunne yte gode velferdstjenester. Vi er fornøyde med at vi har fått styrket bestemmelser som beveger seg i denne retningen, om enn vi fortsatt har et stykke vei å gå for å oppnå vårt opprinnelige krav, sier Hanne Groseth.

Partene ble enige om at hvis man etter avtale med arbeidsgiver gjennomfører videreutdanning i tråd med lokal kompetanseplan, skal arbeidsgiver sikre en systematisk vurdering av kompetanseutviklingens betydning for arbeidsoppgaver, lønnsutvikling og eventuell innplassering i ny stillingskode.

– Vi er fornøyde med et resultat som nå bidrar til rekruttering og utvikling av våre medlemmers sosialfaglige kompetanse i Oslo kommune, sier Groseth. 

Her er de viktigste resultatene fra meklingene

  • Rammen for oppgjøret i Oslo kommune er på 3,84 %.
  • All lønn fordeles sentralt, og det blir ikke lokale forhandlinger.
  • Det gis et tillegg på 3,71 % til alle på lønnstrinn 33 og oppover i lønnstabellen.
  • Alle lønnstrinn sikres dog minst kroner 18 800.
  • Lørdags- og søndagstilleggene økes med kr. 5 pr. time. 
  • Ved individuell kompetanseutvikling som er planlagt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal Oslo kommune sikre en systematisk vurdering av kompetanseutviklingens betydning for arbeidsoppgaver, lønnsutvikling og eventuell innplassering i ny stillingskode.
  • Virkningsdato for alle tilleggene er 1. mai.

Resultatet i hovedoppgjøret 2022 går nå til uravstemning med frist for å svare innen 15. juni 2022.

Uravstemningsdokumentet finner du her. (PDF, 159KB)

I Riksmeklerens møtebok finner du hele avtalen og den nye lønnstabellen.

SE RIKSMEKLERENS MØTEBOK: Møtebok fra Riksmekleren 25. mai (PDF, 900KB)

LES OGSÅ: Her er kravene i Oslo kommune (PDF, 2MB).

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Slik foregår lønnsforhandlingene i Oslo kommune

FO Oslo forhandler med Oslo kommune som en del av LO kommune Oslo. Her sitter Groseth sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL).  Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

FO Oslo har et forhandlingsutvalg med medlemmer fra ulike bydeler og etater i Oslo kommune som jobber med å fremme FOs medlemmers interesser i forhandlingene. Forhandlingsutvalget ledes av leder og nestleder i FO Oslo, Hanne Groseth og Joachim Nybakke.