Enighet mellom Fagforbundet og NHO fredag kveld: – Et viktig skritt på veien.
KAMPEN FORTSETTER: – Vi kommer aldri til å gi oss i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier Ole Henrik Kråkenes i FOs ledelse.


— Det ble ikke oppnådd enighet om å få tilgang på avtalen på dette tidspunktet, men vi har kommet et viktig skritt på veien, sier Ole Henrik Kråkenes, som representerer FO i Fagforbundets forhandlingsutvalg. 

Partene ble enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som forplikter seg til å jobbe videre med hvordan avtalen i dag fungerer, og hvordan den bør være i fremtiden. Et partssammensatt utvalg består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det er naturlig at FO er en del av dette utvalget.  

— Vi kommer til å fortsette kampen for at våre medlemmer skal få rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette kommer vi aldri til å gi oss på, sier Ole Henrik Kråkenes.  

​​​​​Streiken FO har vært i på avtale 453 ble stoppet av regjeringen, men FO har på ingen måte gitt opp kravet om likebehandling av alle yrkesgrupper i private velferdstjenester.  

Les også: – Svært skuffende fra regjeringen


Et utvalg med klart mandat  

Det partssammensatte utvalget skal se på omfangsbestemmelsene i de to tariffavtalene i private omsorgsbedrifter, avtale 481 og 453. Dette vil si hvilken arbeidsplasser eller faggrupper de ulike avtalene skal gjelde for.

Partene skal videre utforme relevant statistikk, komme med konkrete forslag til lønns- og forhandlingssystem, samt øvrige tariffbestemmelser. De kan også komme med forslag til opprettelse av nye overenskomster. LO, NHO og Abelia oppfordres til å delta i utvalgsarbeidet. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. februar 2022. 

— Det partssammensatte utvalget har som mandat å legge fram konkrete forslag til hvordan dette kan løses før oppgjøret i 2022. Vi er fornøyde med at NHO nå anerkjenner de urettferdighetene vi har bedt de rydde opp i. Kampen er ikke over, men dette viser styrken som bor i FO og fagbevegelsen, sier Ole Henrik Kråkenes.  

Dersom du har spørsmål om hvordan dette påvirker deg, så kan du ta kontakt med din fylkesavdeling eller tillitsvalgt.

Se også: Les alle sakene om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)