I dag behandler i Rikslønnsnemnda streiken i private omsorgsbedrifter (NHO-453)
LØSNING: Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen håper på et rettferdig resultat i Rikslønnsnemnda.

Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene griper inn for å behandle en konflikt. Avgjørelsen i konflikten på overenskomst 453, som FOs medlemmer lønnes etter, behandles av Rikslønnsnemnda i dag. Det Rikslønnsnemnda beslutter får virkning som ny tariffavtale. Denne vil bli den nye tariffavtalen for de virksomhetene som FO og Fagforbundet har vært i streik på.

LES OGSÅ: Dette betyr det at streiken gikk til tvungen lønnsnemnd

Rikslønnsnemnda skal være et upartisk og uavhengig organ, men partene i konflikten møter med representanter i nemnda. Partene i konflikten er LO (FO og Fagforbundet) og NHO. Disse møter med hver sine advokater. Partene kommer med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda.

Det er ventet at en avgjørelse kan komme raskt etter dagens behandling.

Håper på et rettferdig resultat

‒ Vi håper på et rettferdig resultat hos Rikslønnsnemnda. Vi jobber hardt for økt rekruttering, organisering og for å styrke tillitsvalgtapparatet i privat sektor. Vi vil ikke gi oss før vi har utjevnet de urimelige forskjellene i private omsorgsbedrifter, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

LES MER: Derfor streiket vi i privat sektor.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret i private sektor (NHO)