ØKT KJØPEKRAFT: FO krever økt kjøpekraft for sine medlemmer i kirkelig sektor i årets hovedoppgjør.
ØKT KJØPEKRAFT: FO krever økt kjøpekraft for sine medlemmer i kirkelig sektor i årets hovedoppgjør.

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. 
Forhandlingene starter i dag, og partene har frist for å komme til enighet ved midnatt 2. november. 

Lønnsoppgjøret i KA vil på lik linje med alle lønnsforhandlinger dette året måtte forholde seg til frontfagsmodellens historisk lave ramme. FO vil likevel kjempe for å sikre økt kjøpekraft for sine medlemmer i kirkelig sektor.  

I sist hovedoppgjør i 2018 ble det fremforhandlet en ny lønnsgruppe 4B, som skulle kunne gi uttelling for 4 års utdanning med ytterligere 1 års nødvendig tilleggsutdanning. Lønnsgruppen 4B ble satt inn i tariffavtalen, men partene ble enige om at utfylling av denne lønnstabellen skulle tas opp til vurdering i senere lønnsoppgjør. 

I årets oppgjør krever FO et generelt tillegg til alle medlemmene i dette området, og en utfylling av lønnstabellen til gruppe 4B.

I årets oppgjør har FO gitt fullmakt til LO-forbundet Creo for å ivareta FOs interesser i oppgjøret. FO har deltatt på alle formøter og under kravutformingen til forhandlingene.

LES MER: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.