URAVSTEMNING
URAVSTEMNING: Nå sendes resultatet til medlemmene i staten for avstemming

Mandag morgen får alle yrkesaktive medlemmer i staten mulighet til å stemme over statsoppgjøret via Questback. Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. Man kan bare stemme én gang. Medlemmene får tilsendt lenke til uravstemningen per e-post. Ta kontakt  med forbundskontoret hvis du ikke har fått slik e-post. 

Frist for å avlegge stemme er satt til fredag 6. november kl. 12.00 

FOs krav til statsoppgjøret

De viktigste kravene var at oppgjøret skulle bidra til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, gi økt kjøpekraft og at tilleggene skulle gis sentralt. Kravene var basert på FOs prinsipprogram og den tariffpolitiske uttalelsen fra landsmøtet 2019, samt LOs tariffpolitiske uttalelse fra februar 2020.  

Det er LO Stat som forhandler på vegne av FO og de andre LO-forbundene i staten. FO-nestleder Marianne Solberg representerer FO i forhandlingsutvalget til LO Stat. 

Forutsetninger for forhandlingene

Årets forhandlinger var preget av den økonomiske krisen forårsaket av koronapandemien. Dette førte til en lavere samlet lønnsvekst, eller «ramme», enn tidligere forventet. I Norge forhandler konkurranseutsatt industri om sine lønns- og arbeidsvilkår først. Industriarbeiderne fikk en samlet lønnsvekst på 1,7 prosent i 2020. Frontfagsmodellen innebærer at denne rammen på 1,7 prosent også blir retningsgivende for de øvrige tariffområdene.  

LES MER: Enighet i lønnsoppgjøret i industrien: Slik blir rammen for resten av oppgjøret 

I statsoppgjøret ønsket arbeidsgiver et såkalt nulloppgjør. De mente rammen på 1,7 prosent var brukt opp.  Effekten av fjorårets lønnsforhandlinger ga allerede statsansatte en lønnsøkning på 1,2 prosent i 2020. Dette kalles overheng. I tillegg gikk 0,1 prosent av rammen til å betale for en pensjonskomponent som ble avtalt i fjorårets oppgjør. Staten mente at glidningstallet, altså den lønnsøkningen som kommer utenom tariffoppgjøret i løpet av året, ville havne på 0,4 prosent. Dermed mente staten at rammen på 1,7 prosent var brukt opp og at det ikke var rom for lønnsøkning i årets oppgjør.

Resultatet 

LO Stat mente at glidningen ville bli lavere, og brøt forhandlingene med staten den 14. september. Dermed havnet oppgjøret hos Riksmekleren.

Marianne Solberg

– Vi mener det er rom for et tillegg innenfor frontfagsrammen, og aksepterer ikke at de ansatte i staten skal ha et nulloppgjør. Derfor bryter vi forhandlingene, sa Marianne Solberg i forbindelse med bruddet.

Hos Riksmekleren startet meklingsinnspurten den 12. oktober. Først på overtid, på morgenen den 15. oktober ble partene enige om en løsning. Glidningstallet ble satt til 0,3 prosent, og dermed ble det 0,1 prosent igjen til fordeling. Dette ble gitt som et sentralt tillegg hvor de på lønnstrinn 47-63 fikk litt mer enn andre statsansatte. De fikk 0,54 % fra 1. oktober, mens de de andre fikk 0,44 %. Det er flest kvinner på lønnstrinnene 47-63, noe som gir en liten likelønnseffekt. FO har også flest medlemmer på disse lønnstrinnene, og dermed treffer denne fordelingen våre medlemmer godt.

De nye vilkårene finner du i kortversjon i LO Stats uravstemningshefte.

LES MER: LO Stats uravstemningshefte (PDF, 125KB)

Merk at lønnstabellen i heftet inneholder feil. For riktig tabell, bruk lenken under.

LES MER: Regjeringen: Lønn for statsansatte

– Vi fikk også gjennomslag for en protokolltilførsel om at den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, som kan bli et viktig verktøy for likelønn, sier Solberg.

FO har fått gjennomslag for de viktigste kravene sine. Arbeidsutvalget anbefaler derfor medlemmene i staten å stemme “ja” til resultatet i uravstemningen. 

– Medlemmene har fått økt kjøpekraft, kvinner har fått litt mer enn menn og lønnstillegget blir gitt sentralt. Selv om vi gjerne skulle hatt et større sentralt tillegg og mer til likelønn, mener vi dette er et akseptabelt resultat samlet sett. Derfor anbefaler vi dem som jobber i staten til å stemme ja, sier Solberg. 

Hele resultatet finner du i Riksmeklerens møtebok.

LES MER: Riksmeklerens møtebok (PDF, 3MB)

 

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret? Sjekk tariffsidene til FO