Dette krever FO i kommunoppgjøret
KAMPKLAR FO-LEDER: Hovedsammenslutningene og KS har i dag presentert sine krav til mellomoppgjøret. Fristen for å komme til enighet er 30. april kl. 24.00.

De sentrale lønnsforhandlingene i Norge er oppdelt i tariffområder. Det såkalte KS-området er det største for FO med om lag 14 600 medlemmer. Dette lønnsoppgjøret gjelder altså for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør der man i utgangspunktet bare forhandler om lønn.

Krever sikret kjøpekraft

I fjorårets lønnsoppgjør sakket offentlig sektor etter sammenliknet med privat sektor. FO mener dette gapet nå må tettes.

‒  I fjor var kommunal sektor lojale mot ramma fra frontfaget, og hadde dermed lavere lønnsvekst enn industrien. Det har betydd en mindrelønnsutvikling for våre medlemmer i kommunene, og det finner vi oss ikke i, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Lønnsoppgjøret i fjor hadde på grunn av koronakrisen en rekordlav ramme. Den konkurranseutsatte industrien, som utgjør det såkalte frontfaget, kom fram til en ramme på 1,7 prosent. Frontfagsmodellen legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge. Les mer om det her.

LES MER: Ansatte i offentlig sektor fikk minst i fjor. I år krever Mimmi Kvisvik at FO-medlemmene blir blant lønnsvinnerne

Mimmi Kvisvik

Vil aktivere kompensasjonsklausul fra i fjor

‒ Vi reagerer kraftig på at industrien i fjor hadde en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens kommunalt ansatte kun fikk 1,7 prosent. Mange av våre medlemmer i kommunene har stått i første linje i kampen mot konsekvensene av pandemien. Vi krever derfor at denne skjevheten blir kompensert for i årets oppgjør, sier en kampklar Kvisvik.

I fjorårets kommuneoppgjør ble det avtalt en såkalt andreårsklausul. Den innebar at dersom industrien gikk over sin egen ramme for lønnsvekst, skulle kommuneansatte blir kompensert for dette i år. 

‒ Vi krever at KS kommer oss i møte. I årets oppgjør skal vi ha mer enn ramma fra frontfaget og sikre kjøpekraften. Vi kommer ikke til å akseptere at våre medlemmer får en reallønnsnedgang i år, sier FO-lederen.

Årets frontfagsforhandlinger endte med en ramme på 2,7 prosent. Prisstigningen er av TBU beregnet til 2,8 prosent. FO krever altså både en kompensasjon for mindrelønnsutviklingen og en høyere ramme enn det frontfaget endte med.

‒ Dette er rimelige krav vi vil stå knallhardt på. FOs medlemmer i kommunesektoren fortjener uttelling for den formidable innsatsen de har lagt ned det siste året, sier Kvisvik.

LES MER: Her er kravene fra LO kommune (PDF, 490KB)
LES OGSÅ: FO vil prioritere ansatte med høyere utdanning og lang ansiennitet

Kommer ikke partene til enighet innen fristen natt til 1. mai, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Datoene for mekling er 25. og 26. mai.

Jobber du i kommunal sektor, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Forhandlingsutvalg

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune (Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, SL, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet). Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet, og to rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.