Partene i sykehusoppgjøret er enige om den nye lønna i helseforetakene
UTTELLING FOR KOMPETANSE: Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen representerte FO i forhandlingene med Spekter.


Disse lønnsforhandlingene gjelder deg som jobber i et helseforetak, altså i tariffområdet som kalles Spekter Helse. Her har FO om lag 2500 medlemmer, fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og DPSer.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der partene kun har forhandlet om økonomi.

Utgangspunktet for årets lønnsforhandlinger er resultatet fra det såkalte frontfaget.  Ramma fra frontfaget endte i år på 2,7 prosent.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

God uttelling for utdanning og ansiennitet

– FOs medlemmer i helseforetakene har gjort en viktig jobb det siste året. Derfor er det bra at innsatsen nå gjenspeiles på lønnsslippen. Vi har fått et veldig godt resultat i årets forhandlinger, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen.

Hun understreker at FO er spesielt fornøyd med at det gis uttelling for lang utdanning og erfaring. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med ti års ansiennitet får et tillegg på 22 000 kr.

– Uttelling for kompetanse er en viktig sak for FO, og det har vi fått gjennomslag for i disse forhandlingene, sier Isaksen.

Hun er også fornøyd med en vesentlig heving av ubekvemstillegget for helg, kveld og nattjobbing.

Resultatet innebærer en estimert lønnsvekst på 2,82 prosent. Det er det samme som i kommuneoppgjøret. Det betyr at FOs medlemmer er sikret økt kjøpekraft og har fått høyere lønnsøkning enn frontfaget. Det er bra for likelønnsutviklingen.

Årets lønnsforhandlinger for LOs medlemmer i helseforetakene har blitt gjennomført før Sykepleierforbundet har landet sitt oppgjør med Spekter.

Isaksen berømmer både forhandlingsdelegasjonen i LO og FOs eget forhandlingsutvalg for arbeidet som er gjort i forhandlingene.

Les alt fra forhandlingene:

LES I FONTENE: Sykehusoppgjøret: Du får opp mot 22.000 i lønnstillegg

Her er den nye lønna

  • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %. 
  • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %. 
  • Arbeidstakere som er direkteplassert gis et tillegg på 2,5 %. Dette gjelder blant FOs medlemmer i lederstillinger.
  • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Lønnstabellens minstelønnsbestemmelser endres til:

Stillingsgruppe 4 - Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning:

0 års lønnsansiennitet kr. 423 000,- pr. år (økning på 9000).
4 års lønnsansiennitet kr. 439 000,- pr. år (økning på 10 000).
8 års lønnsansiennitet kr. 464 000,- pr. år (økning på 10 000).
10 års lønnsansiennitet kr. 517 000,- pr. år (økning på 12 000).

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning:

0 års lønnsansiennitet kr. 470 000,- pr. år (økning på 10 000).
4 års lønnsansiennitet kr. 496 000,- pr. år (økning på 11 000).
8 års lønnsansiennitet kr. 532 000,- pr. år (økning på 12 000).
10 års lønnsansiennitet kr. 570 000,- pr. år (økning på 22 000).

Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2021.

Det er satt av en pott på 1,3 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. Det betyr at B-delsforhandlingene må gjennomføres i september.

Les også: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Illustrasjonsbilde Spekter

Slik har forhandlingene foregått

I forhandlingene i Spekter Helse er FO en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO Stat, har Marit Selfors Isaksen deltatt aktivt i forhandlingene med Spekter. Hun har rådført seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet og rådgivere ved forbundskontoret. Vanligvis er disse samlet på forbundskontoret i Oslo. I år har møtene foregått digitalt på teams.

Forhandlingsutvalget har bestått av Marit Selfors Isaksen, Vidar Byholt, Lene Næsgaard, Bente Svendsrud, Lillian Munkeboe, Camilla Fosse og Anders Helgesen

Se også: Alt om lønnsoppgjøret

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? 

Bli medlem