Mimmi Kvisvik deltok på LOs representantskap
MARKERTE SEG: FO-leder Mimmi Kvisvik ba LO om å gå foran i kampen for likelønn. Foto fra fjorårets representantskapsmøte. Årets møte ble gjennomført digitalt.

I dag møttes LOs representantskap for å vedta kravene og prioriteringene for årets lønnsoppgjør. FO-leder Mimmi Kvisvik markerte seg fra den digitale talerstolen. Hun ba LO jobbe systematisk med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og om å etablere et likelønnsutvalg.

‒ LO må gå foran i kampen for likelønn. FO har spilt inn et forslag om et likelønnsutvalg i LO. Likelønnsutvalget bør etableres senest i 2022, sa Kvisvik til representantskapet.  

LO-leder Hans Christian Gabrielsen takket FO for å holde likelønnsfana høyt. Han lovet å ta med seg innspillet om et likelønnsutvalg inn i arbeidet mot LO-kongressen neste år.

‒ Det som kjennetegner LO at vi alltid prioriterer likelønn og lavlønn, sa han.

Les også i Fontene: Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker – nå vil Mimmi Kvisvik med LO på et kvinneløft

Se film: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)?

Mimmi og Marianne.

Vil ha økte rammer til offentlig sektor

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i utgangspunktet kun skal forhandle om lønn. De foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som danner grunnlaget for årets lønnsoppgjør, ble lagt fram mandag 15. februar.  TBU-tallene viser at både industrien, varehandelen og finansnæringen endte med langt høyere lønnsvekst enn offentlig sektor i fjor.

‒ Dette er tall vi ikke er fornøyd med. Det viser igjen at vi trenger et eget lønnsløft for kvinnedominerte yrker offentlig sektor, sier FO-lederen.

Årets lønnsoppgjør starter 15. mars da Fellesforbundet (LO) overleverer sine krav til Norsk Industri (NHO) i de såkalte frontfagsforhandlingene.  

Les mer i FriFagbevegelse: Her er tallene for fjorårets lønnsvekst

Hans Christian Gabrielsen

Her er LOs hovedkrav i årets lønnsoppgjør

LO-leder Hans Christian Gabrielsen manet i sin tale til solidaritet med de 200 000 som nå er arbeidsledige, og varslet et moderat lønnsoppgjør.

‒ LOs viktigste oppgave er sikre arbeid til alle og rettferdig fordeling. Det sikrer vi gjennom solidariske lønnsoppgjør. De økonomiske utsiktene er usikre på grunn av pandemien og vi må unngå ytterligere skjevheter. Derfor er våre hovedkrav i årets lønnsoppgjør å sikre kjøpekraft, prioritere seriøsitet, likelønn og motvirke lavlønn, sa LO-lederen.

Gabrielsen advarte også mot regjeringens kutt i offentlig sektor.

‒ Det siste året har vist oss betydningen av velferdsstaten. Offentlig sektor må styrkes, ikke svekkes. Det setter velferdsstaten i fare. Kommunene må settes i stand til å være en sysselsettingsmotor når privat sektor sliter, sa han med klar adresse til statsministerens kontor.  

Les mer om kravene i Frifagbevegelse.

Her kan du lese hele LOs tariffpolitiske uttalelse.

Må tørre å diskutere frontfagsmodellens betydning for likelønn

Også FOs nestleder Marianne Solberg holdt et engasjert innlegg på dagens LO-møte.

‒ FO er varme tilhengere av frontfagsmodellen. Men vi må ta et felles ansvar for utfordringene som ligger i modellen. Vi må vise at den virker også for kvinnerike yrker i offentlig sektor. Hvis TBU-tallene blir stående, må offentlig sektor kompenseres i årets mellomoppgjør. Vi må balansere likelønn og lavlønn. Likelønn har for ofte vikeplikt for andre viktige hensyn i lønnsoppgjørene, og slik kan vi ikke fortsette, sa hun.


Du kan se opptak av hele møtet i LOs representantskap her:

Se Mimmi Kvisvik fra 1.34.24 og Marianne Solberg fra 2.12.21 i klippet.