Enighet hos Riksmekleren: Her er resultatet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
Forhandlingene lyktes: FO fikk solid gjennomslag og sikret kjøpekraften til FO-medlemmer ansatt i Oslo kommune

De sentrale lønnsforhandlingene i Norge er oppdelt i tariffområder. I tariffområdet Oslo kommune har FO om lag 1800 medlemmer. Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som har Oslo kommune som arbeidsgiver.

- Vi har fått gjennomslag for en økonomisk ramme på 2,83 % som er høyere enn ramma fra frontfaget. Det betyr at vi fått kompensjon for noe av mindrelønnsutviklingen offentlig sektor hadde i fjor sammenliknet med industrien, sier leder i FO Oslo, Hanne Groseth

Enigheten betyr at det ikke blir streik i Oslo kommune. Alle FO-medlemmer skal altså gå på jobb som vanlig.  

LES MER: Frontfagsmodellen legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge. 

Sikret kjøpekraften 

Resultatet på 2,83%, er godt over det første tilbudet fra Oslo kommune i årets lønnsforhandlinger. Partene ble enige om et prosentvis tillegg på 3,45 % på lønnstabellen, med et minimumsbeløp på kr 16.500. Det betyr med andre ord at alle FOs medlemmer får minst en lønnsøkning på kr. 16.500. 

Lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent lønnsøkning, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Det var denne mindrelønnsutviklingen FO krevde Oslo kommune å rette opp 

Hanne Groseth

– FO er fornøyd med mellomoppgjøret etter lange forhandlinger, sier Hanne Groseth leder i FO Oslo 

LES MER: Møtebok fra riksmegleren (PDF, 139KB) (med ny lønnstabell)

God likelønnsprofil 

Som en del av offentlig sektor har Oslo kommune en overvekt av kvinnelige ansatte, mens frontfaget i industrien har en overvekt av mannlige ansatte. Kompensasjon for mindrelønnsutviklingen i offentlig sektor i fjor er en viktig del av likelønnskampen. 

– Vi kunne ikke godta at lønnsgapet mellom menn og kvinner ble større, noe som ville være konsekvensen at det opprinnelige tilbudet fra Oslo Kommune. Vi er derfor fornøyd med at forhandlingene gav mer til medlemmene våre, sier Groseth. 

FO ble også møtt på kravet om å fordele alle midler sentralt og ikke sette av midler til lokale lønnsforhandlinger.  

LES SAKEN I FONTENE: Ingen streik for FOere i Oslo kommune: – Dette har vært et solid mellomoppgjør

LES OGSÅ: Her er kravene i Oslo kommune (PDF, 653KB).

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff