Nå starter lønnsoppgjøret for 2023. Forhandlingspartene vil snakke om hvordan overhenget, glidningen og lønnsrammen påvirker resultatet. Her har vi prøvd å forklare de vanligste ordene.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Her får du svar på vanlige spørsmål om lønn og tariff?

Når arbeidstakere står sammen i en fagforening, får de mer gjennomslag i lønnsforhandlingene. Er du sosialarbeider, men ikke medlem av FO?

Bli medlem her

Hva betyr overheng?

FriFagbevegelses tariffleksikon definerer overheng som "den prosentvise beregningen som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året". Med andre ord beskriver overhenget hvor mye høyere lønnen din er ved årsskiftet, enn det som var snittlønnen din for det året.

Overheng forklart

Vanligvis får du ikke lønnstillegg fra 1. januar, men senere på året. Om du får 5 prosent lønnsvekst i ett år, vil du i realiteten få mer enn det, når lønnstilleggene skal vare for et helt år. Når lønnsoppgjøret starter året etter, har du allerede fått noe lønnsvekst. Dette utgjør overhenget. Derfor trekkes overhenget fra lønnsrammen som skal fordeles det påfølgende året.

Hva betyr glidning?

Glidning, eller lønnsglidning, er forskjellen mellom den lønnsveksten som ble avtalt i et lønnsoppgjør og den faktiske lønnsveksten målt i ettertid. Tillegg som blir gitt ved lokale forhandlinger, personlige tillegg, ansiennitetstillegg, økt fortjeneste eller bonuser, er alle en form for lønnsglidning.

Viser det seg at de faktiske lønnstilleggene ble høyere enn det som ble avtalt ved forrige tariffoppgjør, blir glidningen også trukket fra lønnsrammen som fordeles året etter.

Hva betyr ramme?

I et tariffoppgjør blir forhandlingspartene enige om en økonomisk ramme for lønnsvekst. Altså hvor mye høyere gjennomsnittslønn arbeidstakerne skal ha, sammenlignet med året før. Før man forhandler om lønnsveksten til de ansatte, trekkes overhenget og glidningen fra året før ut av lønnsrammen. 

Hvis partene blir enige om en ramme på 5 prosent, men har et overheng på 1 prosent og glidning på 1,5 prosent, får du 2,5 prosent i ekstra lønnstillegg det året. 

Rammen inneholder blant annet lønnstillegg, ubekvemstillegg eller den beregnede verdien av andre goder, som lengre ferie eller kortere arbeidstid. Fordi lønnsrammen fordeles på ulike yrkesgrupper med ulik utdanningslengde, arbeidstid og lignende, er et sjeldent at alle får like høy lønnsøkning målt i prosent. Du kan oppleve å få mer eller mindre, avhengig av hvordan lønnsrammen blir fordelt.

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

SE OGSÅ: Tariffkalender 2023: Når forhandler vi om lønnen din?
LES MER: Hva er frontfaget og hva betyr den for min lønn?