Kirkelig sektor (KA) hovedoppgjøret 2018

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring. Her ble det først brudd, før mekling, før man kom til enighet 19. september. Her fikk man blant annet forhandlet frem en ny lønnsgruppe 4B, som vil kunne gi uttelling for 4 års utdanning med ytterligere spesialistutdanning.

Les mer her: Meklingen med KA førte til enighet