hovedoppgjør staten

De sentrale forhandlingene med staten var krevende og det var lenge fare for streik.  Partene kom først til enighet mange timer på overtid den 24. mai. Statens opprinnelige krav innebar å endre lønnssystemet betydelig. For FO og LO Stat var det viktig å beholde hovedlønnstabellen (A-tabellen), og det lyktes man med. Partene ble også enige om å utrede hvordan lønnssystemet i staten kan forenkles og videreutvikles.

– FO er spesielt fornøyde med at det nye systemet skal ivareta likelønnshensyn. Samtidig har vi sikret flere en forutsigbar lønnsvekst i årene som kommer, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da resultatet var klart.

I tariffområde Staten forhandler man først for alle arbeidstakere i staten om et generelt tillegg hvor alle får samme lønnsøkning uansett hvor de jobber. Dette kalles et «sentralt oppgjør», også kjent som «hovedtariffoppgjør». Deretter har man lokale forhandlinger i hver enkelt statlige virksomhet, f.eks. NAV Stat, Kriminalomsorgen og Bufetat, hvor partene i virksomheten forhandler om fordelingen av én pott som kan fordeles ulikt på de forskjellige arbeidstakerne. 

Les mer:
Enighet i lønnsoppgjøret i Staten