LO

Etter nesten et døgn på overtid, ble partene på mandag enige i årets frontfagforhandling. Mange var spente på lønnsrammen, som blir førende for de påfølgende lønnsoppgjørene. Fasiten ble en ramme for lønnsvekst på 5,2 prosent, godt over den forventede prisveksten på 4,1 prosent. Fellesforbundet-leder Jørn Eggum er fornøydt med resultatet.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, sier han og legger til:

– Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer.

I tillegg fikk Fellesforbundet gjennomslag for en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere, som har vært ett av forbundets viktigste krav. 

SE OGSÅ: Hvorfor er frontfaget viktig for offentlig ansatte?

FO-leder Marianne Solberg har spent fulgt med på forhandlingene og mener at rammen gir gode muligheter for lønnsoppgjørene hun snart skal i gang med. 

– Vi er fornøyde med resultatet i frontfatgsoppgjøret. Rammen i frontfaget på 5,2 prosent legger til rette for at vi skal nå målet om økt kjøpekraft. Nå ser vi fram til å komme i gang med oppgjørene for medlemmene våre i staten og kommunene, sier FOs forbundsleder Marianne Solberg.

Mandag 15. april starter lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte. Forhandlingene for statsansatte starter mandag 22. april. 

FOs tariffkalender: Sjekk når vi forhandler om lønnen din

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdeling.