Hvilke rettigheter og plikter gjelder for tillitsvalgte?


På alle avtaleområder har vi en hovedavtale (HA). Dersom du ikke har din hovedavtale tilgjengelig kan den lastes ned her. Hovedavtalen inneholder retningslinjer og regler som omhandler samspillet mellom arbeidsgiver og fagforeninger/tillitsvalgte. Det er HA som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

Informasjon om tillitsvalgtes rettigheter og plikter finner du for eksempel i Hovedavtalen for KS-området i del B § 3. De andre avtaleområdene har sine egne Hovedavtaler som har tilsvarende kapitler. Her finner du også hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver har overfor deg som tillitsvalgt. Det er for eksempel her det står at det kun er den tillitsvalgte som har rett til å forhandle på vegne av medlemmene. Andre rettigheter som blir omhandlet her er permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid. 

For i det hele tatt å ha rettigheter og plikter som tillitsvalgt, er det av avgjørende betydning at arbeidsgiver har mottatt skriftlig melding om hvem som representerer FO som tillitsvalgt. Et modellbrev for en slik melding kan lastes ned her (DOCX, 79KB) (word-fil). 

FO har rett på en hovedtillitsvalgt i hver kommune/virksomhet. Vi kan også ha rett på andre tillitsvalgte i tillegg, såkalte plasstillitsvalgte. Dette er avhenging av antall medlemmer og virksomhetens organisering. 

Les også: Etiske retningslinjer for tillitsvalgte, ansatte og andre som representerer FO


Fri fra ordinært arbeid

Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt. Mer om dette finner du i:

Her finner du et modellbrev (DOC, 33KB) for søknad om permisjon for å utføre oppgaver som hovedtillitsvalgt.
 

Skolering

FO gjennomfører jevnlig skolering av tillitsvalgte. De annonseres i Fontene og i vår kursoversikt. Det blir også sendt invitasjon ut på e-post. Det anbefales å prioritere deltakelse på disse kursene. 
 

Fadderordning

FO har mange tillitsvalgte som har vært aktive i vervene over lang tid og har mye erfaring. Det kan være en ide å etablere en fadderordning for å få erfaringer, kunnskaper og en å diskutere saker med. Fylkessekretæren eller andre tillitsvalgte i avdelingen kan også være en slik person.