FO har om lag 1 200 medlemmer i tariffområdet Virke-HUK. HUK står for helse, kultur, utdanning og frivillighet, og omfatter ulike private institusjoner, mange av dem ideelle. FO har medlemmer på syv overenskomster med Virke, og forhandler samtidig over lønns- og arbeidsbestemmelsene i avtalene.

På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker i Virke-HUK-området. Oppdaterte lønnstabeller finner du her (PDF, 207KB)

Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgte eller din fylkesavdeling.


Hovedavtalen mellom LO og Virke 2022 - 2025

Hovedavtalen er en overordnet tariffavtale som regulerer grunnleggende spørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. De konkrete lønns- og arbeidsvilkårene dine blir regulert av overenskomsten for ditt arbeidssted.

Last ned Hovedavtalen mellom LO og Virke 2022 - 2025 (pdf) (462KB)


FOs avtaler med Virke

En tariffavtale og overenskomst er det samme, og inneholder blant annet konkrete bestemmelser om arbeidstid, lønn og velferdspermisjon for de ansatte. FO forhandler om syv overenskomster innenfor Virke-området:

 1. Landsoverenskomst for barnehagene | 2022 - 2024                                                             Last ned (pdf) (493KB)
 2. Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester | 2022 - 2024                                        Last ned (pdf) (575KB)
 3. Landsovernskomst for høyskolene | 2022 - 2024
  Last ned (pdf) (559KB)
 4. Landsoverenskomst for museene | 2022 - 2024
  Last ned (pdf) (611KB)
 5. Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten | 2022 - 2024                                            Last ned (pdf) (595KB)
 6. Landsoverenskomst for utdanningsinstitusjoner | 2022 - 2024                                               Last ned (pdf) (614KB)
 7. Landsoverenskomst for virksomheter | 2022 - 2024 
  Last ned (pdf) (634KB)

Nye landsoverenskomster blir lagt ut så fort de er trykket


Protokollene for hovedoppgjøret 2022 finner du her:

Protokoller er skriftlig dokumentasjon fra forhandlingene, og signeres av alle parter når forhandlingene er over og partene har kommet til enighet.

Se de siste protokollene fra Virke-forhandlingene:

Husk at du kan kontakte din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din dersom du har spørsmål om arbeidsvilkårene dine.


Aktuelle saker om Virke-HUK